اولین کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه راه و ساختمان)

اولین کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه راه و ساختمان) دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای قاعد رحمتی رئیس شعبه ۴ حقوقی، اعضای کارگروه ساختمان و دادستان کانون برگزار گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد