جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه نفقه)

جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه نفقه) با حضور جناب آقای محمد محمدی نماینده و قاضی محترم دادگستری استان مرکزی، دادستان انتظامی کانون و اعضای کارگروه در روز سه شنبه ۱۵ بهمن تشکیل گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد