برگزاری دوره آموزشی آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری مربوط به کارآموزان کانون

دوره آموزشی آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ در ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی و با حضور کارآموزان (آزمون ۹۵) برگزار گردید.
مدرس دوره:جناب آقای شاکرمی(قاضی شعبه ۷)

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد