جلسه هم اندیشی هیئت مدیره با کارشناسان رشته امور وسایط نقلیه

جلسه مشترک هیئت مدیره کانون با کارشناسان رشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی در تاریخ دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ برگزار گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد