جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه کشاورزی)

جلسه کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه کشاورزی) با حضور جناب آقای دکتر اکبری نماینده و قاضی محترم دادگستری استان مرکزی و اعضای کارگروه در روز سه شنبه ۲۹ بهمن تشکیل گردید.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد