تمدید اعتبار پروانه کارشناسی معتبر سال ۹۸ تا خردادماه ۱۳۹۹

با توجه به شیوع بیماری کرونا و ضرورت خودداری از نقل و انتقال هایی که ضرورت آنی ندارد، مقرر شد که اعتبار پروانه کارشناسانی که تا پایان سال جاری(۹۸) معتبر است، تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به قوت خود باقی بماند.شایسته است کارشناسان محترم پیش از پایان خرداد ۱۳۹۹ نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد