جلسه بررسی سیستم ارجاع کار؛ در محل ساختمان کانون با حضور کارشناسان انفورماتیک، اعضای هیئت مدیره و همکاران کادر اداری کانون

جلسه بررسی سیستم ارجاع کار؛ در محل ساختمان کانون با حضور کارشناسان انفورماتیک، اعضای هیئت مدیره و همکاران کادر اداری کانون برگزار گردید.(شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶)

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد