کارگروه تطبیق مدارک پذیرفته شدگان آزمون ۱۳۹۸(۲۳و۲۴ اردیبهشت ۹۹)

 کارگروه تطبیق مدارک پذیرفته شدگان آزمون ۹۸ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی (۲۳و۲۴ اردیبهشت ۹۹)

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد