لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری شهریور ماه ۹۹

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱  
۲ رحمن ملکی
۳ جمشید مقدسی
۴ علی رضا حیدری
۵ سعید خورشیدی نسب
۶ جلال الدین میرآخورلی
۷  
۸  
۹  
۱۰ احسان تقوایی
۱۱ بهزاد افشار
۱۲ مهدی سلیمانی
۱۳  
۱۴  
۱۵ محمود مشایخی
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹ محمدباقر قلعی
۲۰  
۲۱  
۲۲  
۲۳  
۲۴  
۲۵ مهرشاد افروز
۲۶  
۲۷ علی رضا طالبی
۲۸  
۲۹ جلال الدین میرآخورلی
۳۰  
۳۱  

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد