دعوتنامه و پرسشنامۀ اطلاعات شخصی و تخصصی برای شرکت در آزمون شفاهی (مصاحبه)

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم مرحله دوم آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ می رساند ؛

لازم است ضمن تهیه پرینت پرسشنامه دو برگی ذیل، نسبت به تکمیل موارد خواسته شده اقدام و با همراه داشتن پرسشنامه تکمیل شده و سایر مدارک قید شده در دعوتنامه (کارت ملی و اصل مدارکی که در پرسش‌نامه به آنها استناد می‌کنید) در زمان تعیین شده که متعاقباً اعلام می گردد در محل کانون حضور یابید.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد