دعوتنامه و پرسشنامۀ اطلاعات شخصی و تخصصی برای شرکت در آزمون شفاهی (مصاحبه)

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم مرحله دوم آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ می رساند ؛

لازم است ضمن تهیه پرینت پرسشنامه دو برگی ذیل، نسبت به تکمیل موارد خواسته شده اقدام و با همراه داشتن پرسشنامه تکمیل شده و سایر مدارک قید شده در دعوتنامه (کارت ملی و اصل مدارکی که در پرسش‌نامه به آنها استناد می‌کنید) در زمان تعیین شده که متعاقباً اعلام می گردد در محل کانون حضور یابید.