مجمع عمومی سال ۱۳۹۹ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون می رساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روز چهارشنبه ۹۹/۰۴/۲۵ رأس ساعت ۱۷ به صورت مجازی برگزار می شود.

کارشناسان محترم پس از دریافت پیامک مربوطه در مورخه مذکور، از چگونگی اعلام حضور در جلسه مجازی مطلع خواهند شد.

(درصورت به حد نصاب نرسیدن،نوبت دوم جلسه ، روز چهارشنبه (۹۹/۰۵/۰۸) برگزار خواهد شد).

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد