نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه کانون کارشناسان استان مرکزی

به اطلاع کارشناسان محترم می رساند:
با توجه به حد نصاب نرسیدن نوبت اول مجمع عمومی کانون در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ؛نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ رأس ساعت ۱۶ به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.لینک و گذرواژه نرم افزار Adobe Connect جهت شرکت در جلسه مجازی برای کارشناسان پیامک خواهد شد.

شرکت در این جلسه برای کارشناسان عضو کانون که پروانه تمدید شده دارند الزامیست.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد