مجمع عمومی نوبت دوم سالیانه کانون کارشناسان استان مرکزی در سال ۱۳۹۹

مجمع عمومی نوبت دوم سالیانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی در سال ۱۳۹۹ به صورت مجازی و آنلاین با موفقیت و حضور حداکثری کارشناسان محترم(دارای پروانه تمدید) سراسر استان مرکزی در تاریخ ۸ مرداد ۹۹ برگزار و در این جلسه ناظر و نماینده محترم شورای عالی نیز حضور داشتند.

بدینوسیله اعضای هیئت مدیره کانون استان مرکزی از کارشناسان شرکت کننده در مجمع عمومی نوبت دوم، کمال تقدیر و تشکر را دارد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد