مراسم اتیان سوگند تعداد ۶۳ کارشناس رسمی دادگستری استان مرکزی

مراسم اتیان سوگند تعداد ۶۳ کارشناس رسمی دادگستری استان مرکزی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و آراستگی منحصر به فرد در محضر رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی و مسئولین مربوطه انجام پذیرفت.