مراسم اتیان سوگند تعداد ۶۳ کارشناس رسمی دادگستری استان مرکزی

مراسم اتیان سوگند تعداد ۶۳ کارشناس رسمی دادگستری استان مرکزی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و آراستگی منحصر به فرد در محضر رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی و مسئولین مربوطه انجام پذیرفت.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد