بازبینی نهائی؛قبل از چاپ کتاب کانون استان مرکزی

*اطلاعیه فوری*

کارشناسان محترم؛

لطفاً با دریافت و مشاهده فایل های PDF ذیل و کنترل صحت اطلاعات خود

جهت چاپ کتاب جدید، درصورت هرگونه مغایرت،مراتب را فقط و فقط از طریق

شماره پیامک کانون(۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱)

و حداکثر تا تاریخ ۲۳ خرداد ماه ارسال فرمایید.

موارد مورد نیاز بازبینی:

  1. فهرست اسامی کارشناسان به ترتیب حروف الفبا. (از صفحه ۱۷ الی ۴۱)
  2. مراجعه به صفحه مربوطه کارشناس و بازبینی قسمت مشخصات و صلاحیت.

*یادآوری مهم* به موارد ارسالی بعد از تاریخ ذکر شده (۲۳ خرداد) ترتیب اثر داده نخواهد شد.