اعلام تسلیت و همدردی با خانواده محترم مرحوم جواد رمضانی کارشناس رشته راه و ساختمان

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی همکار گرامی:

آقای مهندس جواد رمضانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان

را به کلیه همکاران گرامی به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمائیم.

از خداوند بزرگ برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و برای کلیه بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت می داریم.

روحش شاد و یادش گرامی.