انتخابات هیئت رئیسه گروه چهار به صورت مجازی برگزار می گردد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران کارشناس عضو گروه چهار میرساند؛ زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه گروه مذکور در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷ از طریق مجازی برگزار میگردد.

” لینک ورود، نام کاربری و رمز اختصاصی از طریق پیامک ارسال خواهد شد.”

اسامی کاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه گروه چهار:

۱– محمدرضا پوراسلامی-رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

۲- فرهاد سحرخیز-رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی

۳- مهدی عظیمی-رشته کارشناسی: تعیین نفقه

۴- محمدتقی قنبری -رشته کارشناسی: حسابداری و حسابرسی