نتایج انتخابات هیئت رئیسه گروه های ۴(امور مالی)،۶ (راه و ساختمان)و ۹ (کشاورزی و منابع طبیعی)کانون کارشناسان استان مرکزی

گروه چهار (امور مالی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ :

۱-فرهاد سحر خیز ۲۱ رأی

۲-محمدتقی قنبری ۲۰ رأی

۳-محمدرضا پوراسلامی ۱۸ رأی

۴-مهدی عظیمی ۱۴ رأی

گروه شش(راه و ساختمان) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ :

۱-محمد سلیمانی ۴۵ رأی

۲-علی فراهانی ۴۳ رأی

۳-رضا بادکوبه ۳۱ رأی

۴-علی مصلح آبادی ۲۹ رأی

۵-حشمت اله عباسی ۲۸ رأی

۶-محمد مهدوی ۲۲ رأی

۷-شاهین کریمی ۱۸ رأی

۸-جمشید مقدسی ۱۵ رأی

۹-حسن ابراهیمی ۱۲ رأی

۱۰-علی قربانی ۱۱ رأی

گروه ۹ (کشاورزی و منابع طبیعی)تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ :

۱-سید جواد مهاجرانی ۲۹ رأی

۲-اسداله فتحی هفشجانی ۲۸ رأی

۳-محمدرضا اشتری تواندشتی ۱۸ رأی

۴-بهروز نجمی ۱۵ رأی

۵-محمدرضا فرجی ۲۱ رأی

۶-کوروش گلزار ۱۸ رأی

۷-فرهاد درخشان ۱۴ رأی

۸-تقی بابایی ۱۳ رأی

۹-محمدحسین قدیمیان ۸ رأی

۱۰-وجیه اله صفری ۹ رأی

۱۱-ابوالحسن علیخانی ۹ رأی

۱۲-رضا عظیمی ۸ رأی

۱۳-علیرضا منتصری ۱۰ رأی

۱۴-مجتبی قلندر ۷ رأی

۱۵-رحمانعلی قره باغی ۵ رأی

۱۶-اکبر گندم کار قالهر ۳ رأی

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد