نتایج انتخابات هیئت رئیسه گروه های ۴(امور مالی)،۶ (راه و ساختمان)و ۹ (کشاورزی و منابع طبیعی)کانون کارشناسان استان مرکزی

گروه چهار (امور مالی) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ :

۱-فرهاد سحر خیز ۲۱ رأی

۲-محمدتقی قنبری ۲۰ رأی

۳-محمدرضا پوراسلامی ۱۸ رأی

۴-مهدی عظیمی ۱۴ رأی

گروه شش(راه و ساختمان) تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ :

۱-محمد سلیمانی ۴۵ رأی

۲-علی فراهانی ۴۳ رأی

۳-رضا بادکوبه ۳۱ رأی

۴-علی مصلح آبادی ۲۹ رأی

۵-حشمت اله عباسی ۲۸ رأی

۶-محمد مهدوی ۲۲ رأی

۷-شاهین کریمی ۱۸ رأی

۸-جمشید مقدسی ۱۵ رأی

۹-حسن ابراهیمی ۱۲ رأی

۱۰-علی قربانی ۱۱ رأی

گروه ۹ (کشاورزی و منابع طبیعی)تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ :

۱-سید جواد مهاجرانی ۲۹ رأی

۲-اسداله فتحی هفشجانی ۲۸ رأی

۳-محمدرضا اشتری تواندشتی ۱۸ رأی

۴-بهروز نجمی ۱۵ رأی

۵-محمدرضا فرجی ۲۱ رأی

۶-کوروش گلزار ۱۸ رأی

۷-فرهاد درخشان ۱۴ رأی

۸-تقی بابایی ۱۳ رأی

۹-محمدحسین قدیمیان ۸ رأی

۱۰-وجیه اله صفری ۹ رأی

۱۱-ابوالحسن علیخانی ۹ رأی

۱۲-رضا عظیمی ۸ رأی

۱۳-علیرضا منتصری ۱۰ رأی

۱۴-مجتبی قلندر ۷ رأی

۱۵-رحمانعلی قره باغی ۵ رأی

۱۶-اکبر گندم کار قالهر ۳ رأی