انتخابات هیئت رئیسه گروه هفت به صورت مجازی برگزار می گردد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان عضو گروه هفت می رساند؛

زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه گروه مذکور در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۷ از طریق پیامک برگزار میگردد.

اسامی کاندیداهای انتخابات هیئت رئیسه گروه هفت:

۱-امیرانصاری
۲-مجید بوالحسنی
۳-فردین پرورش
۴-عباس خسروبیگی
۵-مهربد رضوانی
۶-علیرضا شیخی مهرآبادی
۷-مجتبی صالحی
۸-غلامعلی قلمی