نتیجه انتخابات هیئت رئیسه گروه ۷ در تاریخ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

به ترتیب اخذ آراء:

۱-مجید بوالحسنی-۳۹ رأی-عضو اصلی

۲-علیرضا شیخی مهرآبادی- ۲۰رأی-عضو اصلی

۳-مجتبی صالحی – ۲۰رأی-عضو اصلی

۴-مهربد رضوانی -۱۵رأی-عضو علی البدل

۵-فردین پرورش-۱۳ رأی

۶-امیر انصاری-۱۰ رأی

۷-عباس خسروبیگی-۸ رأی

۸-غلامعلی قلمی-۵ رأی