برگزاری جلسه کمیسیون افزایش صلاحیت رشته کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه کمیسیون رسیدگی به تقاضای افزایش صلاحیت رشته کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ با حضور اعضای کمیسیون و متقاضیان افزایش صلاحیت در محل کانون استان مرکزی برگزار گردید.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد