برگزاری جلسه کمیسیون افزایش صلاحیت رشته کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه کمیسیون رسیدگی به تقاضای افزایش صلاحیت رشته کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ با حضور اعضای کمیسیون و متقاضیان افزایش صلاحیت در محل کانون استان مرکزی برگزار گردید.