برگزاری جلسه سوم از دوره آموزشی اراضی بایر، دائر و موات (یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶)

پیرو برگزاری دو جلسه آموزش مجازی در هفته های اخیر؛ جلسه سوم از دوره آموزشی اراضی بایر، دائر و موات به صورت حضوری (برای همکاران ساکن مرکز استان که قبلا اعلام حضور نموده اند) و مجازی (اسکای روم) جهت همکاران شهرستانی با حضور آقای دکتر شاکرمی قاضی محترم شعبه ۷ دادگستری شهرستان اراک، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در محل سالن جلسات شهید قدوسی ساختمان شماره یک دادگستری برگزار گردید.