مجمع عمومی کانون کارشناسان استان مرکزی

به اطلاع کارشناسان محترم می رساند:

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی نوبت دوم (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵)؛

زمان برگزاری مجمع عمومی نوبت سوم کانون بزودی اطلاع رسانی خواهد شد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد