اعلام زمان برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی سالیانه کانون

به اطلاع کارشناسان محترم می رساند :

زمان برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی سالیانه کانون، روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ رأس ساعت ۱۷ و به صورت مجازی می باشد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد