ثبت نام دوره های آموزشی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی)

افراد متقاضی شرکت در دوره؛ جهت ثبت نام فقط نام و نام خانوادگی به همراه نام دوره را حداکثر تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ به سامانه پیامکی کانون (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱) ارسال فرمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد