اطلاعیه در خصوص انتخابات ارکان کانون کارشناسان استان مرکزی

پیرو اطلاعیه صادره جهت اعلام نامزدی ارکان کانون، به آگاهی می رساند: مدت ثبت نام تا پایان وقت اداری روز۲۴ شهریورماه می باشد. بدیهی است تقاضاهای واصله بعد از تاریخ فوق پذیرفته نخواهد شد.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد