جلسه هیئت مدیره کانون با کارشناسان رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

جلسه هیئت مدیره کانون کانون با کارشناسان رشته امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ( دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ )

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد