انتخابات ارکان کانون استان مرکزی

ضمن درج آگهی منتشر شده در روزنامه های  اطلاعات به شماره ۲۸۲۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ( صفحه ۱۰) و عطر یاس مرکزی به شماره ۶۱۹ (صفحه ۱ ) مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ در خصوص انتخاب ارکان کانون، از کارشناسانی که دارای شرایط مندرج در ماده ۹ و ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشند و تمایل به عضویت در ارکان کانون (هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون) را دارند، دعوت میگردد از تاریخ درج آگهی در سایت(۱۴۰۱/۰۶/۲۸) به مدت ده روزکاری(حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲) درخواست خود را به کانون تحویل نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد