اولین جلسه کمیسیون فنی و مشورتی رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات

اولین جلسه اعضای کمیسیون فنی و مشورتی؛ رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی با حضور رئیس هیئت مدیره کانون در تاریخ چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد