عرض تبریک به مناسبت انتصاب سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

بدینوسیله انتصاب آقای مهندس یوسف یوسفی کارشناس رسمی دادگستری استان مرکزی و عضو هیئت مدیره کانون را به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از ایزد منان مسئلت می نمایم.

محمودرضا شجاعی زاده-رئیس هیئت مدیره کانون

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد