برگزاری سمینار علمی-آموزشی بتن های توانمند، پر مقاومت و بازیافتی

متقاضیان شرکت در دوره، مشخصات خود را تا ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ به کانون اعلام نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد