دیدار ارکان کانون با حجت الاسلام جزایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی

جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره،بازرسین و مسئولین کانون کارشناسان با حجت الاسلام و المسلمین جزایی ریاست کل محترم دادگستری استان مرکزی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ در محل دفتر ایشان برگزارشد.
در این جلسه در خصوص تعامل بیشتر کارشناسان با قضات محترم دادگستری، سرعت بخشیدن کارشناسان در انجام امور محوله، توزیع هر چه بهتر ارجاعات از سوی دادگستری، بهبود تعرفه پرداختی به کارشناسان کانون و سایر مسائل مربوطه گفت و گو و تبادل نظر شد.