دستورالعمل سربرگ

کارشناسان محترم رسمی دادگستری کانون استان مرکزی

با سلام،
با عنایت به مصوبه سال ۸۷ هیئت مدیره کانون مصوب گردید از اول دیماه سال ۸۷ سربرگ کلیه کارشناسان رسمی حاوی عناوین مشروحه ذیل باشد. لذا خواهشمند است سریعا” نسبت به اصلاح مندرجات صدر و ذیل سربرگ خود اقدام نمائید.

 

دستورالعمل مربوط به محتوای سربرگ اوراق کارشناسی ضمیمه صورتجلسه هیات مدیره

۱ – مواردی که ” لازم است” در سربرگ گزارش کارشناسی آورده شود (اجباری):
۱ – ۱ – آرم کانون
۱ – ۲ – نام و نام خانوادگی کارشناس
۱ – ۳ – ذکر “کارشناس رسمی دادگستری” به فارسی
۱ – ۴ – رشته کارشناسی
۱ – ۵ – کانون کارشناسان رسمی دادگستری و شماره عضویت
۱ – ۶ – شماره گزارش
۱ – ۷ – تاریخ شمسی
۱ – ۸ – حداقل یک شماره تلفن برای تماس
۱ – ۹ – شماره صفحات

۲ – مواردیکه “میتواند ” در سربرگ کارشناسی آورده شود(اختیاری):
۲ – ۱ – شماره تلفن همراه ، فکس و ایمیل
۲ – ۲ – آدرس قانونی با کد پستی یا صندوق پستی
۲ – ۳ – ذکر بالاترین سطح تحصیلی نظیر لیسانس، فوق لیسانس، و دکتری با ذکر رشته
۲ – ۴ – پیوست

۳ – مواریکه ” ممنوع است ” در سربرگ کارشناسی آورده شود:
۳ – ۱ – صلاحیتهای کارشناسی
۳ – ۲ – عکس کارشناس
۳ – ۳ – آرم بجز آرم کانون
۳ – ۴ – عضویت در ارکان کانون و عضویت در سایر سازمانها، انجمنها و دانشگاهها
۳ – ۵ – ذکر پروژه هائیکه درآن فعالیت دارند شامل تدریس در دانشگاه
۳ – ۶ – ذکر دانشگاه اخذ مدرک تحصیلی
۳ – ۷ – هر مطلبی که جنبه تبلیغ شخصی داشته باشد

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد