آرشیو نویسنده

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری اسفند ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲  روح اله کارخانه
۳
۴
۵  حسن فرهمندپور
۶
۷  سعید خانقاهی
۸ منصور علی آبادی فراهانی
۹  علی تاج آبادی فراهانی
۱۰  آرش بهرامی سربندی
۱۱
۱۲  جمشید مقدسی
۱۳ علیرضا حیدری
۱۴  سعیدرضا خورشیدی نسب
۱۵  جلال الدین میرآخورلی
۱۶  احسان تقوائی
۱۷  بهزاد افشار
۱۸
۱۹  مهدی سلیمانی
۲۰
۲۱ محمود مشایخی
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷  محمد باقر قلعی
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱

 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری بهمن ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲
۳
۴ محمد باقر قلعی
۵
۶
۷
۸  وحید مؤمنی
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳ حسن فرهمند پور
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ علی قربانی
۲۲
۲۳
۲۴ مهرشاد افروز
۲۵ علی خطیب زاده
۲۶ ابوالفضل فیروزی
۲۷
۲۸ حسن ابراهیمی
۲۹  سبکتگین شفقت
۳۰  سید سعید طاهائی بیدگلی
۳۱

 

لیست کشیک کارشناسان رسمی دادگستری دی ماه ۱۳۹۶

لیست کارشناسان کشیک

شماره تلفن کارشناسان در صفحه کارشناسان و ساعت کشیک از ۱۰ الی ۱۳ می‌باشد.

روز ماه نام و نام خانوادگی
۱
۲ علی قربانی
۳
۴ مهرشاد افروز
۵ علی خطیب زاده
۶ ابوالفضل فیروزی
۷  حسن ابراهیمی
۸
۹  سبکتگین شفقت
۱۰  سید سعید طاهائی بیدگلی
۱۱  روح اله کارخانه
۱۲
۱۳  حسن فرهمند پور
۱۴
۱۵
۱۶  منصور علی آبادی فراهانی
۱۷  علی تاج آبادی فراهانی
۱۸ آرش بهرامی سربندی
۱۹ جمشید مقدسی
۲۰  علیرضا حیدری
۲۱  سعید رضا خورشیدی نسب
۲۲
۲۳  جلال الدین میرآخورلی
۲۴  احسان تقوائی
۲۵  بهزاد افشار
۲۶  مهدی سلیمانی
۲۷
۲۸  محمود مشایخی
۲۹
۳۰
۳۱

 

اعلام تسلیت و همدردی با آقای مهندس شجاعی زاده

حضور دادستان انتظامی کانون و معاون دادستان

مطابق بند ۴ مصوبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۲ هیأت مدیره و طی هماهنگی به عمل آمده؛ با توجه به ضرورت حضور دادستان محترم و معاون ایشان در کانون، مقرر گردید منبعد در ساعات کاری تایم بعد از ظهر روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته آقایان مهندس خلیلی (دادستان انتظامی) و طهماسبی زاده (معاون دادستان) در کانون حضور داشته باشند

کانال اطلاع رسانی کانون در ایتا
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي با امکان ارسال و دریافت پیامک
کمیسیون آموزش


 

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
آمار بازديد