بایگانی موضوعی ‘بخشنامه’

یکسان سازی فرم سربرگ گزارش کارشناسان

ساعت کاری کانون کارشناسان در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷

ارائه گزارشات کارشناسی به صورت تایپی و بدون خط خوردگی

دستورالعمل تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

 

نمونه “فرم تیپ گزارش های کارشناسی” به صورت فایل pdf موجود میباشد.

تیپ گزارش های کارشناسی

دستور العمل شیوه تدوین و ارائه گزارش ها و نظریه های کارشناسی

دستورالعمل شیوه تدوین و ارائه گزارش ها و نظریه های کارشناسی ، ارسالی از شورای عالی کارشناسان به صورت فایل pdf و ضمیمه به صورت winzip قابل مشاهده میباشد :

dastor

zamimeh

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد