بایگانی موضوعی ‘آموزش’

«دوره آموزشی حقوق عمومی» مربوط به کارآموزان کانون

«دوره آموزشی حقوق عمومی»
مربوط به کارآموزان کانون،روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ساعت ۱۶ در ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
مدرس دوره:دکتر ملک محمدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی

برگزاری دوره آموزشی«حقوق عمومی»مربوط به کارآموزان


دوره آموزشی حقوق عمومی مربوط به کارآموزان

زمان : چهارشنبه ۱۳ آذر ماه، ساعت ۱۶

آدرس: اراک، میدان فرمانداری، جنب شورای حل اختلاف سابق، بن بست مهر، ساختمان سوم سمت چپ

ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

موارد قانونی بسیار مهم که کارشناسان بصورت روزانه با آن سروکار دارند.

کارشناس محترم ؛

موارد قانونی زیر بسیار مهم است و کارشناسان بصورت روزانه با آن سروکار دارند. تاًکید میگردد با دقت مطالعه و اقدام فرمائید.

ماده۱۸ قانون:سوگند یاد می کنم به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم.

تبصره۲ماده۱۸قانون:انجام کارشناسی با وجود جهات رد، تخلف است.جهاد رد کارشناسی همان جهات رد دادرس در ماده ۹۱ آئین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۱۹ قانون: کارشناس مکلف است نسخه بایگانی گزارش کارشناسی را حداقل ۵ سال نگهداری کند.

ماده ۱۹ قانون: ارزیابی در خصوص نرخ عادلانه روز حداکثر تا ۶ ماه اعتبار دارد پس از آن بایستی کارشناسی تجدید گردد.

ماده ۲۲ قانون: هرگاه تخلف انتظامی کارشناس، جنبه کیفری داشته باشد دادگاه کانون مکلف است به دادگاه عمومی اعلام نماید.

ماده ۲۵ قانون:هر گاه سه نفر از اعضای هیئت مدیره کانون از سوء رفتار احدی از کارشناسان اطلاع حاصل کند می تواند درخواست تعلیق موقت آنرا از دادگاه نماید.

ماده ۲۶ قانون: عدم حضور در جلسه دادگاه در وقت مقرر تخلف است و می تواند ۱ تا ۳ سال تعلیق داشته باشد.

ماده ۲۶ قانون:تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آنرا ندارند تخلف است و مشمول یک سال تعلیق می باشد.

ماده ۲۶ قانون:نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی تخلف است و مشمول ۱ تا ۳ سال تعلیق می باشد.

ماده ۲۶ قانون:انجام کارشناسی با وجود جهات رد تخلف است و مشمول ۳ سال تعلیق می باشد.

ماده ۲۶ قانون:انجام کارشناسی خارج از صلاحیت تخلف است و مشمول ۳ سال تعلیق می باشد.

ماده ۲۶ قانون: انجام کارشناسی بر خلاف واقع مشمول ۳ سال تعلیق است.

ماده ۲۶ قانون: انجام کارشناسی با پروانه ای که اعتبار ندارد مشمول ۳ سال تعلیق می باشد.

ماده ۳۳ قانون:انجام کارشناسی در پرونده ای که یک طرف آن اداره محل اشتغال کارشناس می باشد تخلف است و یک سال تعلیق دارد.

ماده ۳۷ قانون: گزارش خلاف واقع در صورتی که با سوء نیت باشد کیفری می باشد و جعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و مجازات کیفری دارد.

ماده ۲۵۸ آئین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است کارشناس را به قید قرعه انتخاب نماید.

ماده ۲۵۹ آئین دادرسی مدنی: اگر طرفین پرونده دستمزد علی الحساب تعیین شده توسط قاضی را پرداخت نکنند کارشناسی از عداد دلایل خارج می باشد.

ماده ۲۶۲ آئین دادرسی مدنی:کارشناس مکلف می باشد در وقت مقرر شده توسط قاضی نظریه خود را مکتوب و به دادگاه تحویل نماید و اگر به هر دلیل وقت کافی نبود بصورت مکتوب از دادگاه تقاضای تمدید وقت نماید.

ماده ۲۶۳ آئین دادرسی مدنی: در صورت لزوم، کارشناس مکلف به ارائه توضیح تکمیلی به دادگاه می باشد.

ماده ۲۶۷ آئین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از اصحاب دعوی از تخلف کارشناسی متضرر گردید در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت باشد، متضرر می تواند از کارشناس مطالبه ضرر و زیان نماید.

ماده ۱۴۹ آئین دادرسی مدنی: مقصود از تأمین دلیل ملاحظه و صورت برداری از وضعیت موجود می باشد.

ماده ۱۵۲ آئین دادرسی مدنی:عدم حضر طرف مقابل مانع انجام تأمین دلیل نمی باشد.

ماده ۹۱ آئین دادرسی مدنی: کارشناس در ۶ مورد می تواند از انجام کارشناسی امتناع نماید.

ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد.

ماده ۱۵۶ آئین دادرسی مدنی: انتخاب کارشناس لزوماً از بین کارشناسان رسمی دادگستری می باشد اگر حوزه فاقد تعداد کافی کارشناس باشد قاضی می تواند از کارشناسان حوزه همجوار استفاده نماید.

ماده ۱۵۶ آئین دادرسی مدنی:هرگاه تعداد کارشناسان دارای یک رشته تخصصی باشند نظر اکثریت معتبر می باشد.


با تشکر هیئت مدیره کانون

دوره آموزشی«نانو مواد»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته مواد(فلزات) پنجشنبه ۱۸مهرماه

دوره آموزشی«نانو مواد» مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته مواد(فلزات) پنجشنبه ۱۸مهرماه

برگزاری دوره آموزشی«نفقه و تعیین آن»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته تعیین نفقه(چهارشنبه ۱۷مهرماه)

برگزاری دوره آموزشی«نفقه و تعیین آن»مربوط به کارشناسان و کارآموزان رشته تعیین نفقه

(چهارشنبه ۱۷مهرماه)

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد