بایگانی موضوعی ‘مهم’

برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹ مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ رأس ساعت ۱۶:۳۰ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛ مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظار ت نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:

اعضای اصلی:

۱-محمدرضا اشتری تواندشتی

۲-ابوالحسن عالیخانی

۳-اسداله فتحی هفشجانی

۴-بهروز نجمی

۵-علیرضا منتصری

اعضای علی البدل:

۱-محمدفرزاد کوهدانی

۲-تقی بابائی

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۸/۰۳/۰۵) میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۸) به کانون تحویل نمایند.

برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛  مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظارت ، نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:

اعضای اصلی:

-علی فراهانی

-محمد سلیمانی

-محمد مهدوی

-رضا بادکوبه

-حشمت اله عباسی

اعضای علی البدل:

-سیداحسان اله شفیعی

-علیرضا حیدری

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۸/۰۳/۰۴) میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری سه شنبه ۹۸/۰۳/۰۷) به کانون تحویل نمایند.

زمان انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶(راه و ساختمان) ، گروه ۴(حسابداری و حسابرسی)و گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران کارشناس عضو گروه های ۴ ، ۶ و ۹ میرساند زمان برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه های مذکور بشرح ذیل اعلام میگردد.

۱- گروه ۶ (راه و ساختمان) : روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰.

۲- گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی) : روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ساعت ۱۶:۳۰.

۳- گروه ۴(حسابداری و حسابرسی) : روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۶:۳۰.

برگزاری دوره های آموزشی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی

جهت ثبت نام ؛حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ بصورت تلفنی با دفتر کانون تماس حاصل فرمائید.

اطلاعیه در خصوص انتخابات اعضای هیئت رئیسه گروه های ۱-۴-۶-۷-۹

🔷 کارشناسان محترم عضو گروه :

یک (منابع آب و معادن) 

چهار (امور مالی)

شش (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 هفت (صنعت و فن)

 نه (کشاورزی و منابع طبیعی)

نظر به انقضای اعتبار احکام اعضای محترم هیئت رئیسه گروههای صدرالذکر و با توجه به مصوبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۱ هیئت مدیره در خصوص انتخاب اعضای هیئت رئیسه گروههای فوق از همکاران محترم دعوت می گردد در صورت تمایل به عضویت در هیئت رئیسه مربوطه و به شرط داشتن شرایط ذیل ، درخواست کتبی خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج این اطلاعیه و حداکثر تا مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ به آقای نجارچی تحویل نمائید.

شرایط ثبت نام:

۱-  پروانه کارشناسی دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشد.

۲- حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی رسمی.

۳- سابقه محکومیت در۳ سال گذشته از درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامی نداشته باشد.

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد