بایگانی موضوعی ‘مهم’

نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه کانون کارشناسان استان مرکزی(۹۸/۰۳/۲۹)

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون میرساند:

با توجه به حد نصاب نرسیدن نوبت اول مجمع عمومی سالیانه کانون در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ؛به اطلاع میرساند، نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷ در محل سالن فرهنگسرای آئینه واقع در خیابان هپکو شهرک شهید بهشتی فاز یک برگزار خواهد شد.

_ شرکت در این جلسه برای کارشناسان عضو کانون الزامیست.

_ فقط کارشناسانی که پروانه تمدید شده دارند میتوانند در جلسه مجمع عمومی حضور یابند.

مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون میرساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روزشنبه ۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۶ در محل کانون تشکیل میشود (درصورت به حد نصاب نرسیدن،نوبت دوم جلسه ، روز چهارشنبه (۹۸/۰۳/۲۹) در محل فرهنگسرای آئینه اراک برگزارخواهد شد).

برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹ مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ رأس ساعت ۱۶:۳۰ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛ مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظار ت نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:

اعضای اصلی:

۱-محمدرضا اشتری تواندشتی

۲-ابوالحسن عالیخانی

۳-اسداله فتحی هفشجانی

۴-بهروز نجمی

۵-علیرضا منتصری

اعضای علی البدل:

۱-محمدفرزاد کوهدانی

۲-تقی بابائی

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۸/۰۳/۰۵) میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری چهارشنبه ۹۸/۰۳/۰۸) به کانون تحویل نمایند.

برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛  مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظارت ، نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد:

اعضای اصلی:

-علی فراهانی

-محمد سلیمانی

-محمد مهدوی

-رضا بادکوبه

-حشمت اله عباسی

اعضای علی البدل:

-سیداحسان اله شفیعی

-علیرضا حیدری

مطابق ماده ۳۹ و ۴۰ آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مدت اعتراض از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ( ۹۸/۰۳/۰۴) میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع حضور داشته و اعتراض خود را بصورت کتبی و حداکثرظرف سه روز ( پایان وقت اداری سه شنبه ۹۸/۰۳/۰۷) به کانون تحویل نمایند.

زمان انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶(راه و ساختمان) ، گروه ۴(حسابداری و حسابرسی)و گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران کارشناس عضو گروه های ۴ ، ۶ و ۹ میرساند زمان برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه های مذکور بشرح ذیل اعلام میگردد.

۱- گروه ۶ (راه و ساختمان) : روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰.

۲- گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی) : روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ساعت ۱۶:۳۰.

۳- گروه ۴(حسابداری و حسابرسی) : روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۶:۳۰.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد