نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه کانون کارشناسان استان مرکزی(۹۸/۰۳/۲۹)

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون میرساند: با توجه به حد نصاب نرسیدن نوبت اول مجمع عمومی سالیانه کانون در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ؛به اطلاع میرساند، نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷ در محل سالن فرهنگسرای آئینه واقع در خیابان هپکو شهرک شهید بهشتی فاز یک برگزار خواهد شد. _ […]

مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون میرساند: نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روزشنبه ۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۶ در محل کانون تشکیل میشود (درصورت به حد نصاب نرسیدن،نوبت دوم جلسه ، روز چهارشنبه (۹۸/۰۳/۲۹) در محل فرهنگسرای آئینه اراک برگزارخواهد شد).

برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹ مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۹مورخ ۹۸/۰۳/۰۵ رأس ساعت ۱۶:۳۰ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛ مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظار ت نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد: اعضای اصلی: ۱-محمدرضا اشتری تواندشتی ۲-ابوالحسن عالیخانی ۳-اسداله فتحی هفشجانی ۴-بهروز نجمی ۵-علیرضا منتصری اعضای علی البدل: […]

برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ ، اعلام نتایج و زمان اعتراض

پیرو اطلاعیه های قبلی؛ نوبت دوم جلسه مجمع انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ با کسب حد نصاب لازم برگزار گردید؛  مطابق صورتجلسه تنظیمی هیأت نظارت ، نتایج شمارش آراء به شرح ذیل اعلام میگردد: اعضای اصلی: -علی فراهانی -محمد سلیمانی -محمد مهدوی -رضا بادکوبه -حشمت اله عباسی اعضای علی البدل: -سیداحسان اله شفیعی […]

زمان انتخابات هیئت رئیسه گروه ۶(راه و ساختمان) ، گروه ۴(حسابداری و حسابرسی)و گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران کارشناس عضو گروه های ۴ ، ۶ و ۹ میرساند زمان برگزاری مجمع دوم انتخابات هیئت رئیسه گروه های مذکور بشرح ذیل اعلام میگردد. ۱- گروه ۶ (راه و ساختمان) : روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰. ۲- گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی) : روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ساعت ۱۶:۳۰. ۳- […]