مدیریت اطلاعات کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
کانون
روی حرف مورد نظر خود کلیک کنید ... آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
ردیف نام نام خانوادگی رشته کارشناسی شماره پروانه موبایل وضعیت کارشناس مشاهده جزییات
1 صادق آشتیانی معادن 3101620471 09183621015 فعال
2 جلال آقا رضايي راه وساختمان 3113410251 09121482220 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
3 علی اکبر آقاجانی حوادث ناشی ازکار 3108380472 09123554424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
4 ابوالقاسم آقاصفري مهندسي آب 3101670150 09188614973 فعال
5 علي آقايي راه وساختمان 3101410252 09188602191 فعال
6 محمدعلی آل طاهر راه وساختمان 3104410208 09181650160 فعال
7 عزت اله آمره اي مهندسي آب 3101670178 09183614611 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
8 مجيد آنجفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570209 09188645462 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
9 حسن آینه کار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570389 09122564579 فعال
10 ابوالفضل ابراهيمي صنايع گازوگازرساني 3101480024 09188613269 فعال
11 حسن ابراهيمي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410246 09183482544 فعال
12 سيد حسن ابراهيمي امورورزشي 3108180210 09125552782 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
13 فريبا ابراهيمي فيني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570245 9124594689 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
14 احمد ابراهیم گل آبزیان وشیلات 3101010442 09183613648 فعال
15 مرتضی ابراهیمی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250383 09181617975 فعال
16 بهزاد احد زاده داروسازی و سم شناسی 3101390179 09188638554 فعال
17 عليرضا احسانيان راه وساختمان 3104410303 09183661729 فعال
18 احمد احمدي راه وساختمان 3104410211 09181651318 فعال
19 ابراهيم احمدي فرشمي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070247 09183625008 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
20 رضا احمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250469 09183611136 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
21 حسن احمدی نوری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740443 09122486569 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
22 فرهاد اخوان ملايري صنايع گازوگازرساني 3101480151 9187609417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
23 محمد رضا اخوان ملایری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250522 09125784191 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
24 محمدرضا اخگر امورورزشي 3101180212 09188611927 فعال
25 خسرو ادیب نیا امورآموزشی 3101100384 09188615696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
26 عليرضا ارباب کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570089 09122550985 فعال
27 علي ارباب زاده نساجي ورنگرزي 3101720248 09181615676 فعال
28 احمد اسدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250249 09183631644 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
29 احمد رضا اسدي کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570090 09188661879 فعال
30 حسين اسدي راه وساختمان 3109410152 09183616065 فعال
31 بهروز اسدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3103570470 09188661891 فعال
32 قاسم اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370330 09183628792 فعال
33 محسن اسدی حسابداري وحسابرسي 3103370469 09123233470 فعال
34 ولی اله اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370045 09181629115 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
35 عليرضا اسفنداني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250180 09188613521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
36 ابوالفضل اسلامي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250019 09188622588 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
37 اکبر اسلامي راه وساختمان 3104410041 09124858878 فعال
38 مريم اسلامي صنايع گازوگازرساني 3101480213 09188611882 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
39 احمد رضا اسلامي بيدگلي راه وساختمان 3101410038 09181616468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
40 فریدون اسلامی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250502 09124554084 فعال
41 مهدی اسماعیلی راه وساختمان 3106410331 09188661086 فعال
42 محمدرضا اشتري تواندشتي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570075 09181623190 فعال
43 ابراهيم اصغري امورثبتی 3106140214 09188654274 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
44 علي اصغري مهندسي آب 3108670250 09122258407 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
45 آذرنوش اعتمادي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550076 09181614980 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
46 مهرشاد افروز راه وساختمان 3101410360 09181621686 فعال
47 بهزاد افشار راه وساختمان 3101410361 09181612353 فعال
48 غلامحسن اله دادي معماري داخلي وتزئينات 3101410111 09181613061 فعال
49 غلامعلي اله دادي برنامه ریزی شهری 3101260128 09183614743 فعال
50 علیرضا الهی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550470 09183610081 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
51 منصور الیاسی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240385 09166641869 فعال
52 علي اميدي کيا صنايع گازوگازرساني 3101480191 09181626130 فعال
53 سید حمید رضا امینی حسابداري وحسابرسي 3101370386 09183611901 فعال
54 حسین امینی راد حوادث ناشی ازکار 3108380387 09123554167 فعال
55 بهروز امینی سعد تعيين نفقه 3101330523 09188481298 فعال
56 غلامحسين انصاري حسابداري وحسابرسي 3101370255 09183610042 فعال
57 امير انصاری محیط زیست طبیعی 3101610254 09188623955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
58 امیر انصاری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250388 09361476791 فعال
59 سهيلا اکبر آبادي بزچلويي حسابداري وحسابرسي 3101370011 09123980296 فعال
60 احمد اکبري معادن 3101620253 09183611329 فعال
61 سعيد اکبري کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570091 09186966313 فعال
62 حسین رضا ایزدی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210524 09188610013 فعال
63 تقي بابائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570078 09188630631 فعال
64 احمد بابائی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250390 09122566894 فعال
65 محمد بابائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570332 9183638040 فعال
66 محمد بابائی راه وساختمان 3101410129 09181618031 فعال
67 فرزام بابائی سمیرمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570333 9125306736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
68 داود بادبان راه وساختمان 3101410039 09183649986 فعال
69 رضا بادکوبه راه وساختمان 3110410391 09188613675 فعال
70 نورالدين بازگير مهندسي آب 3101670153 09183636295 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
71 علي باقري راه وساختمان ونقشه برداری 3101740130 09183607417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
72 مسعود بختيار حوادث ناشی ازکار 3101380256 09181611199 فعال
73 بهزاد بختیارپوری اموربازرگاني 3101130444 09181616695 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
74 عباس بخش محمد لو برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250392 09123550191 فعال
75 کورش بخشنده بيمه 3101270112 09122565663 فعال
76 جلال برتري مهندسي آب 3108670181 09122258875 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
77 حسين برز آبادي فراهاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570304 09188617569 فعال
78 آصف برومند داروسازی و سم شناسی 3101390131 09183629651 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
79 علی برومند راد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570503 09181616073 فعال
80 منصور بستاک اموربازرگاني 3101130334 09181651541 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
81 مصطفي بلالي راه وساختمان 3101410003 09181629055 فعال
82 سيد محمد بني جمالي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570092 09188650731 فعال
83 سيد محمد بني جمالي راه وساختمان 3101410035 09181611205 فعال
84 محمد رضا بهارلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570445 09126875376 فعال
85 محمود بهاري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250305 09183634269 فعال
86 آرش بهرامي سربندی راه وساختمان 3101410132 09188610704 غیرفعال
87 حمیدرضا بهشتی نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570363 09183611410 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
88 عليرضا بوالحسني اموربازرگاني 3101130079 09181605563 فعال
89 مجید بوالحسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250362 09123374103 فعال
90 غلامرضا بيات حسابداري وحسابرسي 3101370118 09121300569 غیرفعال
91 مجيد بيات راه وساختمان 3101410154 09127633151 فعال
92 محسن بياتاني حسابداري وحسابرسي 3101370306 09183628189 فعال
93 بيژن بيژني حوادث ناشی ازکار 3101380192 09125162600 فعال
94 معصومه بیاتی فمی تفرشی امورثبتی 3103140393 09122381521 فعال
95 رضا تاج آبادی کتاب وکتابداری 3101560113 09188601964 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
96 مهدي تدين راه وساختمان 3108410257 09121556129 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
97 مسعود ترکماني اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210014 09181622909 فعال
98 مسعود تشکری کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570471 09183637684 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
99 احسان تقوائی راه وساختمان 3101410447 09123575934 فعال
100 علی تقی پور کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550364 09188601150 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
101 ابوالفضل تلخابي حوادث ناشی ازکار 3101380114 09188642417 فعال
102 نسترن توحید نژاد حسابداري وحسابرسي 3104370394 09188629045 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
103 جمشید توحیدلو دامپروری ودامپزشکی 3108400335 09127567047 فعال
104 محمود رضا توحیدنژاد حسابداري وحسابرسي 3101370115 09181622386 فعال
105 مجید ثاقبی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250156 09181621832 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
106 فریبا ثامنی مهندسي محيط زيست 3101700395 09181614027 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
107 جواد جان پناه اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210013 09188614358 فعال
108 سعید جدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3114570448 09123557309 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
109 ارسلان جعفر زاده برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250259 09121099763 فعال
110 عباس جعفر پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570258 09124555661 فعال
111 ابراهيم جلالي امورثبتی 3106140053 09183660312 فعال
112 سید محمد جلالی دامپروری ودامپزشکی 3106400307 9122283659 فعال
113 مجید جلالی امورثبتی 3101140396 09188610675 فعال-مرخصی
114 سعید حاتمی راه وساختمان 3103410505 09181617339 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
115 مهرداد حاجي حسيني محیط زیست طبیعی 3101610135 09183678291 فعال
116 علي حامدي فرش 3101510216 09181614054 فعال
117 عليرضا حبيبي راه وساختمان 3101410136 09181616818 فعال
118 ابوالفضل حسن زاده مقدم تأسيسات ساختماني 3101300308 09181617598 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
119 جعفر حسنخان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570054 09188493279 فعال
120 حسن حسني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570311 09125551105 فعال
121 مجيد حسني حسابداري وحسابرسي 3106370310 09188654231 فعال
122 حسين حسين نژاد راه وساختمان 3112410309 09188626473 فعال
123 منصور حسينخاني هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570120 09181617244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
124 حسن حسین آبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570080 09188633965 فعال
125 سید امیر حسینی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570336 09127552711 فعال
126 سید عباس حسینی راه وساختمان 3101410475 09188614575 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
127 سید مهدی حسینی راه وساختمان 3108410472 09125552085 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
128 يوسفعلي حق شمار کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570224 09188611712 فعال
129 عباس حقایق امورثبتی 3102140525 09121553600 فعال
130 محمد حقيقي ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3108350157 09181617441 فعال
131 امیر حلمی تأسيسات ساختماني 3101300398 09125049049 فعال
132 علیرضا حمزه لو صنایع چوب 3101460488 09189602761 فعال
133 زهیر حمیدی زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570449 09188603135 فعال
134 عليرضا حيدري راه وساختمان 3101410183 09183632566 فعال
135 محمد حيدري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250217 09188608613 فعال
136 مصطفی حیدر بیگی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320365 09188629553 فعال
137 محمد حسین حیدری راه وساختمان 3104410366 09121255553 فعال
138 محمد مهدی خادمیان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570367 09128551607 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
139 سعيد خانقاهي راه وساختمان 3101410193 09183637437 فعال
140 عباس خانمحمدي هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570260 09183601680 فعال
141 محمود خدا کرمی راه وساختمان 3102410337 ۰۹۱۲۲۰۳۷۱۹۶ فعال
142 مجید خدائی تهرانی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070473 09183616277 فعال
143 حسن خدادادي راه وساختمان 3101410194 09183496864 فعال
144 سيد حسن خدامي کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570010 09123550470 فعال
145 فاطمه خراساني موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640095 09183677334 فعال
146 علیرضا خرمشاهی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570338 09123558048 فعال
147 محمد علی خرمی امورثبتی 3101140399 09123449967 فعال
148 سلمان خزائی صنايع گازوگازرساني 3101480474 09123533215 فعال
149 عباس خسروبیگی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550261 09183684917 فعال
150 محمدرضا خسروي راه وساختمان 3101410195 09181614569 فعال
151 علی خطیب زاده راه وساختمان 3101410368 09181623712 فعال
152 محمد خلج مسعودي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570028 09123550312 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
153 علي صفدر خليلي راه وساختمان 3101410081 09181613353 فعال
154 مسعود خوانساري عتيق تأسيسات ساختماني 3101300262 09125355647 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
155 سعيد رضا خورشيدي نسب راه وساختمان 3101410137 09181614656 فعال-مرخصی
156 کوروش خورشیدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250539 09111540318 فعال
157 احمد خوشدل راه وساختمان 3108410040 09121553087 فعال
158 مهدي خير انديش مقدم مهندسي آب 3101670158 09181631933 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
159 مسعود دادیور کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570339 9183617894 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
160 حبيب اله دارابي تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320218 09183638732 فعال
161 روح اله دارابی حوادث ناشی ازکار 3101380506 09188640920 فعال
162 محسن دارابی کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570340 9393036721 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
163 محمد ناصر دالوندی امورثبتی 3101140507 09188616135 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
164 جواد داودي حسابداري وحسابرسي 3108370244 09123174314 فعال
165 محمدمسعود داوري کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570263 09122563429 فعال
166 محمد دبيري نقشه برداری 3108740219 09192805267 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
167 رضا دربان راه وساختمان 3108410312 09121553362 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
168 فرهاد درخشان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570055 09183614550 فعال
169 زهرا درخشش الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3108070475 09126277094 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
170 حميدرضا دري کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570082 09123430167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
171 حامد دريابيگي راه وساختمان 3101410196 09188618245 فعال
172 قدرت الله دریایی مهندسي محيط زيست 3101700369 09181613786 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
173 علي دل روشن الکتروشيمي وپتروشيمي وفرآورده هاي شيميايي 3101070264 09183636653 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
174 محمد رضا دلاوري حسابداري وحسابرسي 3106370048 09183661061 فعال
175 حسينعلي دليريان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570096 09191208548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
176 زهرا دهقانی تأسيسات ساختماني 3101300450 09188484564 فعال
177 ابوالفضل ذاکري راه وساختمان 3108410056 09121555514 فعال
178 ضياء اله رادمهر حوادث ناشی ازکار 3101380031 09181611584 فعال
179 محمدرضا راستگرداني کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550313 09188642095 فعال
180 رضا رافع کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550400 09359740580 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
181 محمد علی راونجی مواد(فلزات) 3101730341 09181613056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
182 محمد حسن ربیعی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250370 09121890426 فعال
183 محمدرضا ربیعی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550402 09188491192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
184 علی رحمتی راه وساختمان 3101410451 09188626285 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
185 ارسلان رحيمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250266 09128883425 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
186 عبداله رحيمي راه وساختمان 3106410265 09188654289 فعال
187 راضیه رحیمی محیط زیست طبیعی 3101610343 9183616509 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
188 محسن رحیمی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240403 09183601708 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
189 محمد رضا رحیمی تأسيسات ساختماني 3101300342 09393629821 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
190 محمد رزاقي راه وساختمان 3114410197 09122563799 فعال
191 حبیب اله رستمی اموربازرگاني 3101130508 09188611022 فعال
192 محسن رستمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570344 9188621280 فعال
193 محمود رسولي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570083 09188496730 فعال
194 رضا رضا خانلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570267 09122561395 فعال
195 خدایار رضا محمدلو لوازم خانگي واداري 3108590476 09121556904 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
196 حسین رضائی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210030 09183631041 فعال
197 محمدجواد رضائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570159 09183614258 فعال
198 عین اله رضانژاد امیردهی مهندسي آب 3108670452 09122551178 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
199 علي اکبر رضايي راه وساختمان 3112410057 09121235176 فعال
200 مصطفي رضايي حسابداري وحسابرسي 3101370015 09123001646 فعال
201 محمد رضايي هزاوه حسابداري وحسابرسي 3101370220 09188614305 فعال
202 مهربد رضواني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250268 09181612705 فعال
203 مريم رضي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240221 09183616445 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
204 اردوان رفيعي تأسيسات ساختماني 3101310084 09181622975 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
205 رحيم رفيعي حسابداري وحسابرسي 3101370222 09183612186 فعال
206 حجت رفیعی پور مواد(فلزات) 3108730121 09125072247 فعال
207 جواد رمضاني راه وساختمان 3104410270 09183651787 فعال
208 رضا رمضاني راه وساختمان 3104410269 09183693782 فعال
209 رحیم رنجبر برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 2204250461 09121613602 فعال
210 فرهاد روح اللهي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550271 09183609917 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
211 اسرافیل روستائی راه وساختمان 3101410509 09181615553 فعال
212 محسن زارع راه وساختمان 3108410371 09123556424 فعال
213 علي اصغر زارعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570198 09188639044 فعال
214 محمد زاهدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570404 09183644743 فعال
215 فاطمه زماني فراهاني مهندسي آب 3101670272 09188627392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
216 حامد زمانی نوری راه وساختمان 3108410477 09122551065 فعال
217 زهرا زنجیردار تاليفات 3101310273 09188621389 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
218 داود زنديه وکيلي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250184 09181613917 فعال
219 مهدي زنديه وکيلي راه وساختمان 3101410185 09183611358 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
220 حسن ساریخانی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250453 09354234156 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
221 فریدون ستاری مواد(فلزات) 3101730478 09121383771 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
222 محمد ستوده نيا راه وساختمان 3101410186 09181611553 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
223 سید مهدی سجادی راه وساختمان 3109410372 09122489627 فعال
224 مجتبی سجادی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240405 09181611400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
225 سید علی سجادی منفرد امورآموزشی 3101100373 09183614060 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
226 فرهاد سحرخیز حسابداري وحسابرسي 3101370022 9120034881 فعال
227 علی سرائی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740454 09183601523 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
228 غلامحسين سراج حسابداري وحسابرسي 3101370097 09133163438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
229 محمدجواد سروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570029 09123836947 فعال
230 ابوالفضل سفيد گران کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570098 09108060134 فعال
231 مجتبي سلطاني حوادث ناشی ازکار 3108380314 09181610450 فعال
232 غلامرضا سلیمانی راه وساختمان 3101410274 09183642776 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
233 محمد سلیمانی راه وساختمان 3101410058 09181612039 فعال
234 مهدی سلیمانی راه وساختمان 3101410374 09188632696 فعال
235 علیرضا سلیمی مهندسي آب 3114670455 09123550929 فعال
236 مهدی سمیعی تعيين نفقه 3101330527 09183604421 فعال
237 علي سنايي راد راه وساختمان 3101410043 09183614708 غیرفعال
238 نوذر سنجری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570406 09183602139 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
239 محمد سهرابی تأسيسات ساختماني 3101300510 09188487244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
240 مهدي سيفي راه وساختمان 3101410002 09181611502 فعال-مرخصی
241 مهرداد سيفي راه وساختمان 3101410315 09181622102 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
242 خلیل شادمان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250407 09122566647 فعال
243 سيدجلال شاهرخ مهندسي آب 3108670160 09183614608 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
244 سيد ابوالحسن شاهرخي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250020 09121551621 فعال
245 سيدمجتبي شاهرخي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570110 09121551069 فعال
246 مجید شاپسند دامپروری ودامپزشکی 3108400316 09126550776 فعال
247 رضا شاپوري نساجي ورنگرزي 3101720122 09112319141 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
248 محمداسماعیل شاپوری کشاورزی ومنابع طبیعی 1101573768 9188611082 فعال
249 حسین شاکردنیوی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250408 09122561095 فعال
250 علی محمد شاکری راه وساختمان 3109410409 09183156056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
251 مسعود شجاع گل لو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570456 09125557233 فعال
252 محمود رضا شجاعي زاده راه وساختمان 3101410049 09181617240 فعال
253 حسن شريف برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250317 09183633958 فعال
254 حسن شريفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570006 09121556276 فعال
255 مرتضي شريفي اموراداري واستخدامي 3101110318 09188629523 فعال
256 سبکتکين شفقت راه وساختمان 3101410275 09181621927 فعال
257 عزت الله شفقت راه وساختمان 3101410004 09181621321 فعال
258 سيد احسان الله شفيعي راه وساختمان 3101410060 09183617132 فعال
259 محمدرضا شفيعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570059 09181663573 فعال
260 اکبر شفیعی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570345 9183616512 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
261 مهدي شمس الهي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570061 09183675635 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
262 رسول شمسي مهندسي آب 3101670161 09183616043 فعال
263 محمدرضا شمشیری گیاهپزشکی 3101640126 09183638948 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
264 ابراهیم شهرجردی امنيت عمومي 3101080138 09183612123 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
265 مرتضي شيخي صنايع گازوگازرساني 3101480320 09188615776 فعال
266 منصور شيرمرد محیط زیست طبیعی 3108610276 09122567697 فعال
267 ابوالفضل شکوري راه وساختمان 3108410319 09125551332 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
268 فيروز شکيبا مهندسي آب 3101670199 09153859384 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
269 علیرضا شیخی مهرآبادی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070479 09183674719 فعال
270 ابراهیم شیرازی حوادث ناشی ازکار 3101380476 09188625334 فعال
271 محمد شیرین آبادی فراهانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570457 09181616739 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
272 حسن صاحبدل راه وساختمان 3107410223 09121851207 فعال
273 حسن صادقي لوازم خانگي واداري 3101590162 09183640290 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
274 حشمت الله صادقي برنامه ریزی شهری 3101260321 09183674659 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
275 محبوبه صادقی مواد(فلزات) 3101730511 09188628497 فعال
276 حامد صالح فرد مهندسي آب 3101670410 09183614205 فعال
277 محسن صالح فرد مواد(فلزات) 3101730346 09188621107 فعال
278 مجتبي صالحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250163 09188635139 فعال
279 منظر صالحي قائم مقامي آمار 3101030099 09188601085 فعال
280 محسن صالحي نسب مواد(فلزات) 3101730277 09121935465 فعال
281 حسینعلی صالحی راه وساختمان 3101410522 09188624700 فعال
282 علی اکبر صالحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210477 09183630069 فعال
283 عبداله صفري راه وساختمان 3106410279 09183690563 فعال
284 جواد صفری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250489 09181938578 فعال
285 رحمت الله صفری دامپروری ودامپزشکی 3108400028 9127559662 فعال
286 وجیه اله صفری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570139 09183646165 فعال
287 محمد رضا ضيغمي راه وساختمان 3101410140 09183622019 فعال-مرخصی
288 عليرضا طالب نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570085 09189588096 فعال
289 علیرضا طالبی راه وساختمان 3101410411 09181612716 فعال
290 اکرم طالبی چقاسیاهی آمار 3101030412 09188491773 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
291 سيد سعيد طاهايي بيدگلي راه وساختمان 3101410200 09183616272 غیرفعال
292 حسين طاهري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570032 09183481506 فعال
293 لطف اله طاهري مجد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210016 09183632654 فعال
294 علی اصغر طاهری آزاد برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250478 09126995328 فعال
295 عليرضا طلايي حسابداري وحسابرسي 3101370280 09188629059 فعال
296 فاضل طهماسبي زاده تعيين نفقه 3101330226 09183641073 فعال
297 حسن عابدي حسابداري وحسابرسي 3109370227 09123484263 فعال
298 محمود عابدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250228 09183611070 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
299 حسينعلي عابدي (انتقال موقت) حوادث ناشی ازکار 3101380116 09123983899 فعال
300 حميدرضا عابديان کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570281 09183641983 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
301 احمد عابدینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210528 09183621547 فعال
302 علي عاجلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570282 09188490232 فعال
303 ابوالحسن عاليخاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570063 09183636013 فعال
304 حشمت الله عباسي راه وساختمان 3109410283 09181624036 فعال
305 احمدرضا عباسي فر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570064 09181611373 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
306 احمد عباسی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570416 09122561179 فعال
307 امیرحسین عباسی حسابداري وحسابرسي 3104370458 09128430577 فعال
308 طاهره عباسی امورثبتی 3103140413 09183626796 فعال
309 علی عباسی نساجي ورنگرزي 3101720375 09183629434 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
310 علیرضا عباسی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550415 09100832436 فعال
311 محمود عباسی راه وساختمان 3104410414 09181651151 فعال
312 امیر حسین عبد العظیمی راه وساختمان 3102410512 09129436500 فعال
313 علیرضا عبدالرحیمی حسابداري وحسابرسي 3101370347 09122178268 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
314 پيام عبداله پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570229 09183651318 فعال
315 کريم عتابي راه وساختمان 3101410050 09183610528 فعال
316 ناصر عربلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570141 09183640648 فعال
317 مجید عسکری فرد راه وساختمان 3103410529 09188653068 فعال
318 اسدالله عسگری اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210009 09181617541 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
319 جهانگیر عسگری راه وساختمان 3103410418 09123761296 انتقال موقت
320 سعید عسگری حوادث ناشی ازکار 3101380417 09183637831 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
321 خیراله عسگریان حوادث ناشی ازکار 3101380348 09183682388 انتقال موقت
322 جمال عشمیدیان نژاد راه وساختمان 3109410376 09183610381 فعال
323 رضا عظيمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570201 09183639484 فعال
324 مرسده عظیمی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3108550377 09122564134 فعال
325 مهدی عظیمی تعيين نفقه 3101330378 09188610585 فعال
326 حسين عقيلي گواري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570202 09183638779 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
327 محمد صابر عقيلي گواري حسابداري وحسابرسي 3101370051 09183626259 فعال
328 سيد باقر علوي حسابداري وحسابرسي 3112370052 09188665915 فعال
329 منصور علي آبادي فراهاني راه وساختمان 3101400165 09183611591 غیرفعال
330 مسلم علي مرداني راه وساختمان 3106410322 09126136334 فعال
331 حسن علی محمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250540 09183611458 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
332 مهران علی نژاد حوادث ناشی ازکار 3108380479 09125249102 فعال
333 مهدی علی همتی حسابداري وحسابرسي 3107370459 09124053638 فعال
334 عادل غدیری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570480 09183637043 فعال
335 حسن غرابی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250545 09122055057 فعال
336 کیوان غزنوی راد دامپروری ودامپزشکی 3110400284 9183616827 فعال
337 احمد غلامی معادن 3101620491 09188483914 فعال
338 وحید غلامی دامپروری ودامپزشکی 3103400490 09188661857 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
339 پوران غلامی حوادث ناشی ازکار 3101380419 09183621310 فعال
340 ابوالفضل غلامی مهرآبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570492 09183609778 فعال
341 حمیدرضا غیابی حسابداري وحسابرسي 3105370480 09188613568 فعال
342 محسن غیاثی تأسيسات ساختماني 3113300420 09183693024 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
343 حسين فارسيجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570302 09181616615 فعال
344 مهدي فتحعلي حسابداري وحسابرسي 3101370027 09128024996 فعال
345 اسداله فتحي هفشجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570033 09181615144 فعال
346 مهدی فتحی تأسيسات ساختماني 3101300166 09188613654 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
347 جعفر فخرائی دامپروری ودامپزشکی 3101400482 09183607157 فعال
348 سعید فدائی راه وساختمان 3102410530 09124224028 فعال
349 ابوالقاسم فراهاني اموربازرگاني 3101130286 09181617043 فعال
350 علي فراهاني راه وساختمان 3101410134 09181617424 فعال
351 غلامحسين فراهاني حوادث ناشی ازکار 3101380285 09183612870 فعال
352 فائزه فراهانی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740513 09383987883 فعال
353 علی فرجی امورثبتی 3101140421 09188605767 فعال
354 مجید فرجی حوادث ناشی ازکار 3101380531 09183601596 فعال
355 محمد رضا فرجی دامپروری ودامپزشکی 3101400287 09188638002 فعال
356 محمود فرزان مهندسي ترافيک 3101690167 09166620207 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
357 عليرضا فرشيدپور حسابداري وحسابرسي 3101370203 09188610003 فعال
358 حسن فرهمند پور راه وساختمان 3101410289 09183611800 فعال
359 رضا فروزان راه وساختمان 3108410288 09121555029 فعال
360 محمود فریدونی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240481 09188620169 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
361 ناصر فلاحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250187 09121556268 فعال
362 حميدرضا فياضي پور حوادث ناشی ازکار 3108380230 09123551157 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
363 ابوالفضل فیروزی راه وساختمان 3101410349 09128386062 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
364 حسن فیروزی مهر راه وساختمان 3103410532 09183611242 فعال
365 محمود فیض راه وساختمان 3109410422 09188624116 فعال
366 مجتبي قادري راه وساختمان 3101410044 09188639453 فعال
367 محمدرضا قارون تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320007 09123115365 فعال
368 علی قاسمی درزی حوادث ناشی ازکار 3101380142 09370884110 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
369 حميد قاضي سعيدي موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640100 09124595112 فعال
370 علي اصغر قانع مهندسي آب 3101670231 09127956736 انتقال موقت
371 محمدحسين قديميان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570143 09181629020 فعال
372 علي قرباني راه وساختمان ونقشه برداری 3101410290 09181611045 فعال
373 حسن قربانی حسابداري وحسابرسي 3101370482 09188633822 فعال
374 حامد قربانی ندر آبادی نقشه برداری 3102410350 09123480749 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
375 رحمانعلی قره باغی صنایع چوب 3101460204 09183642440 فعال
376 احمد قره بيگلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570323 09121556653 فعال
377 محمد باقر قلعی راه وساختمان 3101410483 09181618010 فعال
378 غلامعلي قلمي تأسيسات ساختماني 3101300291 09188628727 فعال
379 مجتبی قلندر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570537 09183611226 فعال
380 علیرضا قلیچ‌خانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570351 09127565385 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
381 محمد تقي قنبري حسابداري وحسابرسي 3101370017 09181615304 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
382 مجید قهقائی نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370514 09183615170 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
383 مهدی لاهوتی دامپروری ودامپزشکی 3108400461 09127566430 فعال
384 سعید لطفی دامپروری ودامپزشکی 3101400462 09181617641 فعال
385 موسي مؤمني راه وساختمان 3101410071 09188621577 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
386 شهرام مؤمني عراقي راه وساختمان 3101410145 09183616956 فعال
387 ابراهیم مؤمنی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570484 09183689782 فعال
388 مهدی مؤمنی راه وساختمان 3112410483 09188612042 فعال
389 وحید مؤمنی راه وساختمان 3101410438 09183615836 فعال
390 محمد رضا محبي راه وساختمان 3101410104 09123198514 فعال
391 جواد محرابی دامپروری ودامپزشکی 3110400352 09181623790 فعال
392 حمید محسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250516 09121553207 فعال
393 حمید رضا محمد زمانخان اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210517 09122280128 فعال
394 محمد محمد طالبی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240497 09188606438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
395 جواد محمدي نيکو امنيت عمومي 3101080147 09181613984 فعال
396 حجت محمدی حسابداري وحسابرسي 3102370542 09127553276 فعال
397 حسین محمدی راه وساختمان 3101410519 09181615704 فعال
398 عبدالمجید محمدی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240463 09188640384 فعال
399 مسعود محمدی راه وساختمان 3109410464 09183614108 فعال
400 مصطفی محمدی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550518 09124052410 فعال
401 مسعود محمودی اموربازرگاني 3101130485 09183619175 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
402 احمدرضا مختاری حوادث ناشی ازکار 3101380294 09121898513 فعال
403 کیوان مختاری مهندسي آب 3106670353 09188650235 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
404 جواد مختاری پور تأسيسات ساختماني 3114300428 09121562071 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
405 داریوش مختاری کجوری حسابداري وحسابرسي 3101370380 09183635651 فعال
406 مهدي مدرسي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250325 09124258339 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
407 حميد مدني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570068 09123606518 فعال
408 عباس مرادلی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250429 09181617998 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
409 حجت اله مرادی راه وساختمان 3104410430 09183671431 فعال
410 مجتبی مرادی مهندسي آب 3101670465 09188630879 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
411 حسین مرادی خانی آبادی راه وساختمان 3112410069 09187660386 فعال
412 مسعود مرادی زاده دلاکان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550293 09188616105 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
413 امیر مرادی نژاد مهندسي آب 3101670543 09188630923 فعال
414 احمد مرداني راه وساختمان 3113410205 09188669289 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
415 سيدتاج الدين مرسلي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570034 09181615329 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
416 سعیدرضا مسیحا دامپروری ودامپزشکی 3112400105 09188650659 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
417 محمود مشايخي كرهرودي راه وساختمان 3101410431 09183611057 انتقال موقت
418 محمد مشهدی امورثبتی 3103140544 09183654490 فعال
419 مسعود مشيدي راه وساختمان 3109410170 09183610371 فعال
420 ایرج مشيريان دزفوليان مواد(فلزات) 3101730326 09188636378 فعال
421 جواد مصطفوي مواد(فلزات) 3101730171 09181617169 فعال
422 محمد مصطفوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250018 09181613310 فعال
423 علی مصلح آبادی راه وساختمان 3103410432 09183614604 فعال
424 احمد مطهري منش امورحمل ونقل (ترابري) 3101150235 09183673622 فعال
425 احمد مطيعي امورثبتی 3101070070 09188608639 فعال
426 حمید مظاهری راه وساختمان 3104410433 09188612960 فعال
427 فرهاد معماری فرد مهندسي آب 3108670172 09121544970 فعال
428 جمشيد مقدسي راه وساختمان ونقشه برداری 3101740144 09183611907 فعال-مرخصی
429 سعید ملا اسماعیلی حسابداري وحسابرسي 3101370354 09128618878 فعال
430 غلامرضا ملک نیا دامپروری ودامپزشکی 3104400123 09181650288 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
431 رحمن ملکی راه وساختمان 3101410520 09185289626 فعال
432 سعید ملکی کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570434 09183689647 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
433 عليرضا منتصري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570106 09188613875 فعال
434 جلال مندي پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570236 09127210422 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
435 حسين منصوري تعيين نفقه 3106330295 09188667424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
436 غلامحسين منصوري راه وساختمان ونقشه برداری 3106410072 09181664116 فعال
437 رضا منصوری الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070498 09134128991 فعال
438 حسین منصوری یاراحمدی دامپروری ودامپزشکی 3101400435 09122550436 فعال
439 سيد جواد مهاجراني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570005 09181613934 فعال
440 سید پرویز مهاجرانی امورثبتی 3101140146 09183613869 فعال
441 قاسم مهانپور حسابداري وحسابرسي 3101370238 09183612908 فعال
442 احمد مهبد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210008 09183615563 فعال
443 محمد مهدوی راه وساختمان 3104410436 09183613517 فعال
444 یزدان مهدی آبادی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250175 09188310047 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
445 حمیدرضا مهرآبادی راه وساختمان 3110410437 09183610437 فعال
446 احمد مهرابي نساجي ورنگرزي 3108720239 09125374825 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
447 کيهان مهرنيا تأسيسات ساختماني 3101300327 09181623058 فعال
448 رسول مهري راه وساختمان 3103410206 09183633726 فعال
449 مجید موزونی برنامه ریزی شهری 3101260173 09183627902 فعال
450 سيد نبي موسوي حسابداري وحسابرسي 3101370237 09183644338 فعال
451 سید محمد موسوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250174 09188480383 فعال
452 سيدحسين موسوي زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570087 09183626780 فعال
453 حسين ميراحمدي عراقي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570088 09188619076 فعال
454 سيدعيسي ميرمحمودي صنايع گازوگازرساني 3101480241 09183610392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
455 جلال الدين میرآخورلی راه وساختمان 3101410073 09122978932 فعال
456 فاطمه میرزا بیگی دامپروری ودامپزشکی 3103400534 09183659843 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
457 محمود رضا میرزائی راه وساختمان 3110410381 09183630761 غیرفعال
458 حسن میرزاخانی حسابداري وحسابرسي 3101370355 09183614432 فعال
459 مریم السادات میرشفیعی ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3101350485 09183638941 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
460 سید محمد علی میرعظیم راه وساختمان 3101410545 09181622606 فعال
461 سیدمحمد میرهاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570356 09122551866 فعال
462 پيمان نادري راه وساختمان 3101410176 09183612591 غیرفعال
463 علیرضا نبوی واسوکلائی تأسيسات ساختماني 3108300487 09112290474 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
464 هادی نجاری حسابداري وحسابرسي 3101370486 09196837309 فعال
465 علي اکبر نجفي اموراداري واستخدامي 3101110328 09188628468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
466 غلامرضا نجفی راه وساختمان 3109410298 09188631086 فعال
467 بهروز نجمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570074 09181611259 فعال
468 مجتبي نخعي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550297 09181615772 فعال
469 محمود نصيري راه وساختمان 3106410037 09181658005 فعال
470 مهدي نصيري حسابداري وحسابرسي 3101370025 09188613346 فعال
471 سعید نصیری حسابداري وحسابرسي 3101370357 9129617048 فعال
472 ابراهیم نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370521 09188623770 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
473 مجید نظری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740466 09122560172 فعال
474 عنايت اله نظم آبادي تأسيسات ساختماني 3101300242 09181616884 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
475 حمید نظیری آستانه ابنیه وآثار تاریخی 3101040358 09188635487 فعال
476 مجید نعیمی حسابداري وحسابرسي 3101370499 09183681190 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
477 مریم نعیمی امورثبتی 3101140439 09122881315 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
478 حمیدرضا نوازنی برنامه ریزی شهری 3101260359 09183639686 فعال
479 مصطفي نورائي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250107 09188621733 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
480 حسين نورايي پور امنيت عمومي 3101080148 09188493017 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
481 منصور نوروز عیدیان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250535 09188622548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
482 عليرضا نوري حسابداري وحسابرسي 3101370329 09183689590 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
483 غلامرضا نوري راه وساختمان 3101410117 09181616583 فعال
484 شاهين نويدي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410119 09188621619 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
485 محمد نیکوئی تأسيسات ساختماني 3108300440 09123552739 فعال
486 سيد روزبه هاشمي دهکردي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240301 09129313822 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
487 سيد مسعود هاشمي طباطبائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570124 09181621249 فعال
488 سید حمید هاشمی راه وساختمان 3101410441 09126177516 فعال
489 سید صمد هاشمی حسابداري وحسابرسي 3103370487 09183667280 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
490 مصطفي هاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570300 09133114164 فعال
491 حسن هدایتی مهندسي آب 3113670190 09186432388 فعال
492 محمد شريف واشقاني فراهاني مهندسي آب 3110670299 09121764671 فعال
493 مهدی وجگانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570467 09131637646 فعال
494 ناصر وفائي فرد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570108 09188618312 فعال
495 محمد وکیلی مهندسي آب 3101670536 09126780998 فعال
496 مهدی وکیلی نقشه برداری 3107410382 09195685505 فعال
497 آرش پارسايي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3109070125 09122716896 فعال
498 محمد پاک نيا برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250182 09181612698 فعال
499 حمید رضا پرستار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570093 09376871665 فعال
500 علي اکبر پروانه رو راه وساختمان 3104410042 09181651949 فعال
501 مريم پروانه رو حسابداري وحسابرسي 3101370046 09122392466 فعال
502 فردین پرورش برق، الکترونيک ومخابرات 3101240446 09163671966 فعال
503 محمد رضا پور اسلامي حسابداري وحسابرسي 3101370047 09181622982 فعال
504 راشين پور متين کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570155 09183481393 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
505 امين اله پورامين امنيت عمومي 3101080133 09183612123 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
506 حمید پورمند راه وساختمان 3103410473 09183667972 فعال
507 شاهین پورمند صنايع گازوگازرساني 3103480474 09183666034 فعال
508 محمدرضا پویافرد دامپروری ودامپزشکی 3101400094 09123181709 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
509 عباس چاپاری راه وساختمان 3101410504 09188644535 فعال
510 علی چوگری امورثبتی 3103140538 09183658591 فعال
511 روح الله کارخانه راه وساختمان 3101410066 09183636003 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
512 هدايت کارگر شورکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570232 09124552170 فعال
513 محمد کاظم تأسيسات ساختماني 3101300423 09188629532 فعال
514 عباس کاظمی حوادث ناشی ازکار 3103380493 09188636722 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
515 محمدرضا کام بخش مهندسي آب 3108670188 09122564600 فعال
516 اطهر کاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3102570494 09128554331 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
517 محمداسماعیل کاوه مهندسي آب 3108670460 09122550480 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
518 حميدرضا کتانفروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570101 09183680382 فعال
519 علی کرمی راه وساختمان 3104410425 09188664428 فعال
520 محمد علی کرمی راه وساختمان 3109410424 09188629763 فعال
521 داود کريمي راه وساختمان 3101410168 09188611469 فعال
522 مجيد کريمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250023 09181621510 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
523 منظر کريمي تعيين نفقه 3101330233 09183610427 فعال
524 هومن کريمي بخش کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570102 09123551243 فعال
525 رضا کريمي کيا حوادث ناشی ازکار 3101380324 09123069354 فعال
526 شاهین کریمی راه وساختمان 3109410426 09123220410 فعال
527 مهدی کریمی تبریزی حسابداري وحسابرسي 3101370515 09183611917 فعال
528 منصور کماسی مهندسي محيط زيست 3101700484 09188605927 فعال
529 غلامرضا کمالي حسابداري وحسابرسي 3101370234 09188492607 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
530 محمود کهنسال کفشگری حسابداري وحسابرسي 3101370495 09126766718 فعال
531 محمدفرزاد کوه داني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570103 09188631849 فعال
532 احمدرضا کوچکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570067 09123516400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
533 فاطمه کیخائی مهندسي آب 3101670533 09123982955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
534 سعيد گازراني راه وساختمان 3101410036 09188622363 فعال-مرخصی
535 علی گل تپه راه وساختمان 3114410496 09121554318 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
536 داود گلخندان تأسيسات ساختماني 3104300427 09188663216 فعال
537 کوروش گلزار دامپروری ودامپزشکی 3101400541 09183686930 انتقال موقت
538 اکبر گندمکار قالهر کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570189 09188615939 فعال
539 علي یارمحمدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570149 09188613255 فعال
540 افشین یاوری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250500 09188612470 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
541 هادی یزدی حسابداري وحسابرسي 3101370501 09188611535 فعال
542 علیرضا یساولی حسابداري وحسابرسي 3112370468 09183642694 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
543 مجيد یعقوبي معادن 3101620243 09123251668 فعال-مرخصی
544 محمد یوسفي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250177 09021311177 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
545 يوسف یوسفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570109 09183616866 فعال