مدیریت اطلاعات کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی
کانون
روی حرف مورد نظر خود کلیک کنید ... آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
ردیف نام نام خانوادگی رشته کارشناسی شماره پروانه موبایل وضعیت کارشناس مشاهده جزییات
1 صادق آشتیانی معادن 3101620471 09183621015 فعال
2 جلال آقا رضايي راه وساختمان 3113410251 09121482220 فعال
3 سيد محمد آقا ميري راه وساختمان 3102410614 09192560816 فعال
4 مجيد آقا گلي صنايع گازوگازرساني 3101480613 09183493518 فعال
5 علی اکبر آقاجانی حوادث ناشی ازکار 3108380472 09123554424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
6 ابوالقاسم آقاصفري مهندسي آب 3101670150 09188614973 فعال
7 علي آقايي راه وساختمان 3101410252 09188602191 فعال
8 محمدعلی آل طاهر راه وساختمان 3104410208 09181650160 فعال
9 عزت اله آمره اي مهندسي آب 3101670178 09183614611 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
10 مجيد آنجفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570209 09188645462 فعال
11 حسن آینه کار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570389 09122564579 فعال
12 ابوالفضل ابراهيمي صنايع گازوگازرساني 3101480024 09188613269 فعال
13 حسن ابراهيمي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410246 09183482544 مرخصی
14 سيد حسن ابراهيمي امور ورزشي 3108180210 09125552782 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
15 فريبا ابراهيمي فيني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570245 9124594689 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
16 احمد ابراهیم گل آبزیان وشیلات 3101010442 09183613648 فعال
17 مرتضی ابراهیمی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250383 09181617975 فعال
18 بهزاد احد زاده داروسازی و سم شناسی 3101390179 09188638554 فعال
19 عليرضا احسانيان راه وساختمان 3104410303 09183661729 فعال
20 احمد احمدي راه وساختمان 3104410211 09181651318 فعال
21 ابراهيم احمدي فرشمي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070247 09183625008 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
22 رضا احمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250469 09183611136 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
23 رضا احمدی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3103320547 09183635361 فعال
24 حسن احمدی نوری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740443 09122486569 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
25 سیده مریم اخلاقی تعيين نفقه 3102330610 09128551791 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
26 فرهاد اخوان ملايري صنايع گازوگازرساني 3101480151 9187609417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
27 محمد رضا اخوان ملایری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250522 09125784191 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
28 محمدرضا اخگر امور ورزشي 3101180212 09188611927 فعال
29 خسرو ادیب نیا امورآموزشی 3101100384 09188615696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
30 عليرضا ارباب کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570089 09122550985 فعال
31 علي ارباب زاده نساجي ورنگرزي 3101720248 09181615676 فعال
32 احمد اسدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250249 09183631644 فعال
33 احمد رضا اسدي کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570090 09188661879 فعال
34 حسين اسدي راه وساختمان 3109410152 09183616065 فعال
35 حسين اسدي لوازم خانگي واداري 3101590670 9183689446 فعال
36 بهروز اسدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3103570470 09188661891 فعال
37 قاسم اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370330 09183628792 فعال
38 محسن اسدی حسابداري وحسابرسي 3103370469 09123233470 فعال
39 ولی اله اسدی حسابداري وحسابرسي 3101370045 09181629115 فعال
40 عليرضا اسفنداني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250180 09188613521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
41 ابوالفضل اسلامي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250019 09188622588 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
42 اکبر اسلامي راه وساختمان 3104410041 09124858878 فعال
43 مريم اسلامي صنايع گازوگازرساني 3101480213 09188611882 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
44 احمد رضا اسلامي بيدگلي راه وساختمان 3101410038 09181616468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
45 فریدون اسلامی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250502 09124554084 فعال
46 مهدی اسماعیلی راه وساختمان 3106410331 09188661086 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
47 مجید اسماعیلیان داروسازی و سم شناسی 3103390548 09188611900 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
48 فاطمه اسمعيل پور برنامه ریزی شهری 3101260671 09183630274 فعال
49 محمدرضا اشتري تواندشتي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570075 09181623190 فعال
50 ابراهيم اصغري امورثبتی 3106140214 09188654274 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
51 علي اصغري مهندسي آب 3108670250 09122258407 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
52 آذرنوش اعتمادي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550076 09181614980 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
53 حسین افراز بیمه 3101270549 09183481167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
54 مهرشاد افروز راه وساختمان 3101410360 09181621686 فعال
55 بهزاد افشار راه وساختمان 3101410361 09181612353 فعال
56 مهديه اكبري تعيين نفقه 3101330672 09188689814 فعال
57 اعظم اله داد زبانهای خارجی 3101420551 09188480358 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
58 غلامحسن اله دادي معماري داخلي وتزئينات 3101410111 09181613061 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
59 غلامعلي اله دادي برنامه ریزی شهری 3101260128 09183614743 فعال
60 علیرضا الهی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550470 09183610081 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
61 منصور الیاسی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240385 09166641869 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
62 محمد اميدي مي آبادي اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3106210611 09185266277 فعال
63 علي اميدي کيا صنايع گازوگازرساني 3101480191 09181626130 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
64 علي اكبر اميني اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3104210612 09183490374 فعال
65 مجتبی امیدپور حوادث ناشی ازکار 3102380552 09183649488 فعال
66 مهدي امیری مهندسي ترافيک 3101690553 09188611725 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
67 سید حمید رضا امینی حسابداري وحسابرسي 3101370386 09183611901 فعال
68 وحید امینی حسابداري وحسابرسي 3106370554 09183676964 فعال
69 حسین امینی راد حوادث ناشی ازکار 3108380387 09123554167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
70 بهروز امینی سعد تعيين نفقه 3101330523 09188481298 فعال
71 عليرضا اناری امورثبتی 3105140555 09183491446 فعال
72 غلامحسين انصاري حسابداري وحسابرسي 3101370255 09183610042 فعال
73 امير انصاری محیط زیست طبیعی 3101610254 09188623955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
74 امیر انصاری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250388 09361476791 فعال
75 سعید انعامی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3105740556 09181932321 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
76 مجید اوانلو امورثبتی 3102140558 09128856265 فعال
77 محمدرضا اورعی راه وساختمان 3102410557 09102114318 فعال
78 سهيلا اکبر آبادي بزچلويي حسابداري وحسابرسي 3101370011 09123980296 فعال
79 احمد اکبري معادن 3101620253 09183611329 فعال
80 سعيد اکبري کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570091 09186966313 فعال
81 امین اکبری ابنیه وآثار تاریخی 3103040550 09120680508 فعال
82 حسین رضا ایزدی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210524 09188610013 فعال
83 تقي بابائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570078 09188630631 فعال
84 احمد بابائی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250390 09122566894 فعال
85 علی اکبر بابائی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3102640559 09122561455 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
86 محمد بابائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570332 9183638040 فعال
87 محمد بابائی راه وساختمان 3101410129 09181618031 فعال
88 فرزام بابائی سمیرمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570333 9125306736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
89 داود بادبان راه وساختمان 3101410039 09183649986 فعال
90 رضا بادکوبه راه وساختمان 3110410391 09188613675 فعال
91 نورالدين بازگير مهندسي آب 3101670153 09183636295 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
92 علي باقري راه وساختمان ونقشه برداری 3101740130 09183607417 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
93 مسعود بختيار حوادث ناشی ازکار 3101380256 09181611199 فعال
94 بهزاد بختیارپوری اموربازرگاني 3101130444 09181616695 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
95 عباس بخش محمد لو برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250392 09123550191 فعال
96 کورش بخشنده بیمه 3101270112 09122565663 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
97 جلال برتري مهندسي آب 3108670181 09122258875 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
98 حسين برز آبادي فراهاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570304 09188617569 فعال
99 آصف برومند داروسازی و سم شناسی 3101390131 09183629651 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
100 علی برومند راد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570503 09181616073 فعال
101 منصور بستاک اموربازرگاني 3101130334 09181651541 فعال
102 مصطفي بلالي راه وساختمان 3101410003 09181629055 مشغول به کار
103 سيد محمد بني جمالي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570092 09188650731 مرخصی
104 سيد محمد بني جمالي راه وساختمان 3101410035 09181611205 فعال
105 محمد رضا بهارلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570445 09126875376 فعال
106 محمود بهاري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250305 09183634269 فعال
107 آرش بهرامي سربندی راه وساختمان 3101410132 09188610704 فعال
108 معین بهرامی حوادث ناشی ازکار 3106380616 09124499855 فعال
109 حمیدرضا بهشتی نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570363 09183611410 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
110 عليرضا بوالحسني اموربازرگاني 3101130079 09181605563 فعال
111 مجید بوالحسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250362 09123374103 فعال
112 محمد بوالحسنی راه وساختمان 3105410615 09188601145 فعال
113 سارا بورقاني فراهاني تعيين نفقه 3101330673 09355009191 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
114 رضا بي باك حوادث ناشی ازکار 3106380617 09109210534 فعال
115 شادي بيات تعيين نفقه 3101330674 9186934217 فعال
116 غلامرضا بيات حسابداري وحسابرسي 3101370118 09121300569 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
117 مجيد بيات راه وساختمان 3101410154 09127633151 فعال
118 محسن بياتاني حسابداري وحسابرسي 3101370306 09183628189 فعال
119 بيژن بيژني حوادث ناشی ازکار 3101380192 09125162600 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
120 معصومه بیاتی فمی تفرشی امورثبتی 3103140393 09122381521 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
121 رضا تاج آبادی کتاب وکتابداری 3101560113 09188601964 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
122 مهدي تدين راه وساختمان 3108410257 09121556129 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
123 مسعود ترکماني اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210014 09181622909 فعال
124 مسعود تشکری کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570471 09183637684 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
125 احسان تقوائی راه وساختمان 3101410447 09123575934 فعال
126 حميدرضا تقيئي لوازم خانگي واداري 3102590675 09123551225 فعال
127 علی تقی پور کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550364 09188601150 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
128 ابوالفضل تكلوبيغش حوادث ناشی ازکار 3102380619 09188481129 فعال
129 ابوالفضل تلخابي حوادث ناشی ازکار 3101380114 09188642417 فعال
130 حميدرضا تلخابي برنامه ریزی شهری 3101260620 09126792492 فعال
131 نسترن توحید نژاد حسابداري وحسابرسي 3104370394 09188629045 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
132 جمشید توحیدلو دامپروری ودامپزشکی 3108400335 09127567047 فعال
133 محمود رضا توحیدنژاد حسابداري وحسابرسي 3101370115 09181622386 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
134 مجید ثاقبی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250156 09181621832 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
135 فریبا ثامنی مهندسي محيط زيست 3101700395 09181614027 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
136 جواد جان پناه اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210013 09188614358 فعال
137 سعید جدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3114570448 09123557309 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
138 ارسلان جعفر زاده برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250259 09121099763 فعال
139 عباس جعفر پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570258 09124555661 غیرفعال
140 هادی جعفری بیمه 3101270562 09183494213 فعال
141 ابوالفضل جلالوندی امور آتش سوزی و آتش نشانی 3101090563 09183612505 فعال
142 ابراهيم جلالي امورثبتی 3106140053 09183660312 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
143 سید محمد جلالی دامپروری ودامپزشکی 3106400307 9122283659 فعال
144 مجید جلالی امورثبتی 3101140396 09188610675 مرخصی
145 كورش جمالي گيوي حوادث ناشی ازکار 3102380621 09123552501 فعال
146 مجيد جمشيدي راه وساختمان 3105410676 9183644048 فعال
147 حسین جهانگیری امور ورزشي 3101290623 09185288005 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
148 عباس جواهري برنامه ریزی شهری 3102260622 9124557627 فعال
149 سعید حاتمی راه وساختمان 3103410505 09181617339 فعال
150 مهرداد حاجي حسيني محیط زیست طبیعی 3101610135 09183678291 فعال
151 علي حامدي فرش 3101510216 09181614054 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
152 عليرضا حبيبي راه وساختمان 3101410136 09181616818 فعال
153 مجتبی حبیب الهی صنایع نفت 3101490565 09183613871 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
154 ابوالفضل حسن زاده مقدم تأسيسات ساختماني 3101300308 09181617598 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
155 جعفر حسنخان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570054 09188493279 مرخصی
156 حسن حسني کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570311 09125551105 فعال
157 مجيد حسني حسابداري وحسابرسي 3106370310 09188654231 فعال
158 حسين حسين نژاد راه وساختمان 3112410309 09188626473 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
159 منصور حسينخاني هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570120 09181617244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
160 حسن حسيني راه وساختمان 3103410625 09183692561 فعال
161 حسن حسین آبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570080 09188633965 فعال
162 سید امیر حسینی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570336 09127552711 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
163 سید عباس حسینی راه وساختمان 3101410475 09188614575 فعال
164 سید علی حسینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210566 09120340655 فعال
165 سیدمحمد حسینی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550567 09183630165 فعال
166 يوسفعلي حق شمار کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570224 09188611712 فعال
167 عباس حقایق امورثبتی 3102140525 09121553600 فعال
168 محمد حقيقي ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3108350157 09181617441 فعال
169 امیر حلمی تأسيسات ساختماني 3101300398 09125049049 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
170 علیرضا حمزه لو صنایع چوب 3101460488 09189602761 فعال
171 محمدعلی حمزه لو امورثبتی 3106140568 09120945144 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
172 زهیر حمیدی زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570449 09188603135 فعال
173 محمد حنیف حوادث ناشی ازکار 3106380626 09188634687 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
174 عليرضا حيدري راه وساختمان 3101410183 09183632566 فعال
175 محمد حيدري نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740629 09181606369 فعال
176 محمد حيدري برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250217 09188608613 فعال
177 مصطفی حیدر بیگی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320365 09188629553 فعال
178 فریال حیدربگی حوادث ناشی ازکار 3106380627 09183603277 فعال
179 حسن حیدری امور آتش سوزی و آتش نشانی 3101090628 09188485201 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
180 محمد حسین حیدری راه وساختمان 3104410366 09121255553 فعال
181 محمد مهدی خادمیان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570367 09128551607 فعال
182 محسن خانجانی راه وساختمان 3103410630 09183665872 فعال
183 سعيد خانقاهي راه وساختمان 3101410193 09183637437 غیرفعال
184 عباس خانمحمدي هزاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570260 09183601680 فعال
185 محمد خباز مواد 3102730631 09123555301 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
186 مجید خدائی تهرانی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070473 09183616277 فعال
187 حسن خدادادي راه وساختمان 3101410194 09183496864 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
188 فاطمه خدارحمي حوادث ناشی ازکار 3102380632 09122564812 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
189 غلامرضا خدارحیمی حوادث ناشی ازکار 3103380569 09183657208 فعال
190 سيد حسن خدامي کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570010 09123550470 فعال
191 محمود خداکرمی راه وساختمان 3102410337 09122037196 فعال
192 فاطمه خراساني موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640095 09183677334 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
193 علیرضا خرمشاهی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570338 09123558048 فعال
194 محمد علی خرمی امورثبتی 3101140399 09123449967 فعال
195 سلمان خزائی صنايع گازوگازرساني 3101480474 09123533215 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
196 عباس خسروبیگی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550261 09183684917 فعال
197 محمدرضا خسروي راه وساختمان 3101410195 09181614569 مشغول به کار
198 علی خطیب زاده راه وساختمان 3101410368 09181623712 فعال
199 علي صفدر خليلي راه وساختمان 3101410081 09181613353 فعال
200 مسعود خوانساري عتيق تأسيسات ساختماني 3101300262 09125355647 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
201 سعيد رضا خورشيدي نسب راه وساختمان 3101410137 09181614656 فعال
202 کوروش خورشیدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250539 09111540318 فعال
203 عارفه سادات خوش نیت زبانهای خارجی 3101420633 09353489017 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
204 احمد خوشدل راه وساختمان 3108410040 09121553087 فعال
205 مهدي خير انديش مقدم مهندسي آب 3101670158 09181631933 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
206 مسعود دادیور کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570339 9183617894 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
207 حبيب اله دارابي تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320218 09183638732 فعال
208 روح اله دارابی حوادث ناشی ازکار 3101380506 09188640920 فعال
209 محسن دارابی کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570340 9393036721 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
210 ابوالقاسم داودآبادی امور انرژی هسته ای 3105120570 09183686224 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
211 جواد داودي حسابداري وحسابرسي 3108370244 09123174314 فعال
212 محمدمسعود داوري کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570263 09122563429 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
213 محمد دبيري راه وساختمان 3108740219 09192805267 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
214 رضا دربان راه وساختمان 3108410312 09121553362 فعال
215 فرهاد درخشان کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570055 09183614550 فعال
216 زهرا درخشش الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3108070475 09126277094 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
217 حميدرضا دري کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570082 09123430167 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
218 حامد دريابيگي راه وساختمان 3101410196 09188618245 فعال
219 قدرت الله دریایی مهندسي محيط زيست 3101700369 09181613786 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
220 علي دل روشن الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070264 09183636653 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
221 محمد رضا دلاوري حسابداري وحسابرسي 3106370048 09183661061 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
222 حسينعلي دليريان کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570096 09191208548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
223 زهرا دهقانی تأسيسات ساختماني 3101300450 09188484564 فعال
224 مهدی دژدار هفشجانی راه وساختمان 1602410591 09163312572 فعال
225 ابوالفضل ذاکري راه وساختمان 3108410056 09121555514 فعال
226 عليرضا ذوالفقاری امورثبتی 3103140571 09183668353 مرخصی
227 ضياء اله رادمهر حوادث ناشی ازکار 3101380031 09181611584 فعال
228 مصطفی راسخ نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740572 09125461192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
229 رضا رافع کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550400 09359740580 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
230 محمد علی راونجی مواد(فلزات) 3101730341 09181613056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
231 محمد حسن ربیعی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250370 09121890426 فعال
232 محمدرضا ربیعی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550402 09188491192 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
233 علی رحمتی راه وساختمان 3101410451 09188626285 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
234 ارسلان رحيمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250266 09128883425 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
235 عبداله رحيمي راه وساختمان 3106410265 09188654289 فعال
236 راضیه رحیمی محیط زیست طبیعی 3101610343 9183616509 فعال
237 محسن رحیمی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240403 09183601708 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
238 محمد رضا رحیمی تأسيسات ساختماني 3101300342 09393629821 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
239 محمد رزاقي راه وساختمان 3114410197 09122563799 فعال
240 حبیب اله رستمی اموربازرگاني 3101130508 09188611022 فعال
241 محسن رستمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570344 9188621280 فعال
242 هیمن رستمی بیمه 3103270573 09187880711 فعال
243 ناصر رستمیان امور آتش سوزی و آتش نشانی 3102090574 09128555800 فعال
244 محمدرضا رستگار فر کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550313 09188642095 فعال
245 محمود رسولي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570083 09188496730 فعال
246 رضا رضا خانلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570267 09122561395 فعال
247 خدایار رضا محمدلو لوازم خانگي واداري 3108590476 09121556904 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
248 تورج رضائي حوادث ناشی ازکار 3102380634 09121555816 فعال
249 محمد رضائي راه وساختمان 3105410635 09188482699 فعال
250 حسین رضائی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210030 09183631041 فعال
251 سجاد رضائی مهندسي ترافيک 3102690575 09123126783 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
252 محمدجواد رضائی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570159 09183614258 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
253 عین اله رضانژاد امیردهی مهندسي آب 3108670452 09122551178 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
254 علي اکبر رضايي راه وساختمان 3112410057 09121235176 فعال
255 مصطفي رضايي حسابداري وحسابرسي 3101370015 09123001646 مرخصی
256 محمد رضايي هزاوه حسابداري وحسابرسي 3101370220 09188614305 فعال
257 مهربد رضواني برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250268 09181612705 فعال
258 مريم رضي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240221 09183616445 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
259 اردوان رفيعي تأسيسات ساختماني 3101310084 09181622975 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
260 رحيم رفيعي حسابداري وحسابرسي 3101370222 09183612186 فعال
261 مجید رفیعی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740576 09188495619 فعال
262 حجت رفیعی پور مواد(فلزات) 3108730121 09125072247 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
263 رضا رمضاني راه وساختمان 3104410269 09183693782 فعال
264 فرهاد روح اللهي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550271 09183609917 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
265 اسرافیل روستائی راه وساختمان 3101410509 09181615553 غیرفعال
266 مجيد روشني تأسيسات ساختماني 3102300636 09189504727 فعال
267 محسن زارع راه وساختمان 3108410371 09123556424 فعال
268 علي اصغر زارعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570198 09188639044 فعال
269 محمد زاهدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570404 09183644743 فعال
270 فاطمه زماني فراهاني مهندسي آب 3101670272 09188627392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
271 حامد زمانی نوری راه وساختمان 3108410477 09122551065 فعال
272 زهرا زنجیردار تاليفات 3101310273 09188621389 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
273 داود زنديه وکيلي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250184 09181613917 فعال
274 مهدي زنديه وکيلي راه وساختمان 3101410185 09183611358 فعال
275 نورعلی ساجدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570577 09188629092 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
276 سیدمحمد سادات لوازم خانگي واداري 3102590578 09125556594 فعال
277 حسن ساریخانی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250453 09120186431 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
278 فریدون ستاری مواد(فلزات) 3101730478 09121383771 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
279 محمد ستوده نيا راه وساختمان 3101410186 09181611553 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
280 سید مهدی سجادی راه وساختمان 3109410372 09122489627 فعال
281 مجتبی سجادی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240405 09181611400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
282 سید علی سجادی منفرد امورآموزشی 3101100373 09183614060 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
283 فرهاد سحرخیز حسابداري وحسابرسي 3101370022 09120034881 فعال
284 علی سرائی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740454 09183601523 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
285 غلامحسين سراج حسابداري وحسابرسي 3101370097 09133163438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
286 علی سرلک امورثبتی 3103140579 09912313660 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
287 محمد اسماعیل سرلک راه وساختمان 3103410637 09183666002 فعال
288 فتاح سروش راه وساختمان 3103410638 09187633556 فعال
289 محمدجواد سروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3104570029 09123836947 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
290 ابوالفضل سفيد گران کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570098 09108060134 فعال
291 قاسم سلطاني حوادث ناشی ازکار 3102380639 09121553118 فعال
292 مجتبي سلطاني حوادث ناشی ازکار 3108380314 09181610450 فعال
293 مهناز سلماني حوادث ناشی ازکار 3106380640 09188664430 فعال
294 عرفان سليماني راه وساختمان 3102410641 09183684513 فعال
295 حمیدرضا سلیمانی لوازم خانگي واداري 3101590580 09183613553 فعال
296 غلامرضا سلیمانی راه وساختمان 3101410274 09183642776 فعال
297 محمد سلیمانی راه وساختمان 3101410058 09181612039 غیرفعال
298 مهدی سلیمانی راه وساختمان 3101410374 09188632696 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
299 علیرضا سلیمی مهندسي آب 3114670455 09123550929 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
300 مهدی سمیعی تعيين نفقه 3101330527 09183604421 فعال
301 علي سنايي راد راه وساختمان 3101410043 09183614708 فعال
302 نوذر سنجری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570406 09183602139 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
303 محمد سهرابی تأسيسات ساختماني 3101300510 09188487244 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
304 مصطفي سيفوري زبانهای خارجی 3101420642 09182501798 فعال
305 مهدي سيفي راه وساختمان 3101410002 09181611502 مرخصی
306 مهرداد سيفي راه وساختمان 3101410315 09181622102 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
307 خلیل شادمان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250407 09122566647 فعال
308 میلاد شاه نظری مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680582 09188645917 فعال
309 سيدجلال شاهرخ مهندسي آب 3108670160 09183614608 فعال
310 سيد ابوالحسن شاهرخي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250020 09121551621 فعال
311 سيدمجتبي شاهرخي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570110 09121551069 مرخصی
312 مجید شاپسند دامپروری ودامپزشکی 3108400316 09126550776 مرخصی
313 رضا شاپوري نساجي ورنگرزي 3101720122 09112319141 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
314 محمداسماعیل شاپوری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570546 9188611082 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
315 حسین شاکردنیوی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250408 09122561095 فعال
316 علی محمد شاکری راه وساختمان 3109410409 09183156056 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
317 مجید شاکری حوادث ناشی ازکار 3106380581 09183619515 فعال
318 مسعود شجاع گل لو کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570456 09389503836 مرخصی
319 محمود رضا شجاعي زاده راه وساختمان 3101410049 09181617240 فعال
320 حسن شريف برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250317 09183633958 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
321 حسن شريفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570006 09121556276 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
322 مرتضي شريفي اموراداري واستخدامي 3101110318 09188629523 فعال
323 سبکتکين شفقت راه وساختمان 3101410275 09181621927 فعال
324 عزت الله شفقت راه وساختمان 3101410004 09181621321 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
325 سيد احسان الله شفيعي راه وساختمان 3101410060 09183617132 مرخصی
326 محمدرضا شفيعي کشاورزی ومنابع طبیعی 3112570059 09181663573 فعال
327 اکبر شفیعی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570345 9183616512 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
328 رسول شمسي مهندسي آب 3101670161 09183616043 فعال
329 محمدرضا شمشیری گیاهپزشکی 3101640126 09183638948 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
330 ابراهیم شهرجردی امنيت عمومي 3101080138 09183612123 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
331 مرتضي شيخي صنايع گازوگازرساني 3101480320 09188615776 فعال
332 منصور شيرمرد محیط زیست طبیعی 3108610276 09122567697 فعال
333 ابوالفضل شکوري راه وساختمان 3108410319 09125551332 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
334 فيروز شکيبا مهندسي آب 3101670199 09153859384 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
335 علیرضا شیخی مهرآبادی الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070479 09183674719 فعال
336 ابراهیم شیرازی حوادث ناشی ازکار 3101380476 09188625334 فعال
337 محمد شیرین آبادی فراهانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570457 09181616739 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
338 حسن صادقي لوازم خانگي واداري 3101590162 09183640290 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
339 حشمت الله صادقي برنامه ریزی شهری 3101260321 09183674659 فعال
340 محبوبه صادقی مواد(فلزات) 3101730511 09188628497 فعال
341 حامد صالح فرد مهندسي آب 3101670410 09183614205 فعال
342 محسن صالح فرد مواد(فلزات) 3101730346 09188621107 فعال
343 مجتبي صالحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250163 09188635139 فعال
344 منظر صالحي قائم مقامي آمار 3101030099 09188601085 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
345 محسن صالحي نسب مواد(فلزات) 3101730277 09121935465 فعال
346 حسینعلی صالحی راه وساختمان 3101410522 09188624700 فعال
347 علی اکبر صالحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210477 09183630069 فعال
348 حمید صالحی نظام آباد لوازم خانگي واداري 3101590583 09183630843 مرخصی
349 جواد صفا معماري داخلي وتزئينات 3102630643 09128558272 فعال
350 حسن صفري برنامه ریزی شهری 3101260679 9181609056 فعال
351 عبداله صفري راه وساختمان 3106410279 09183690563 فعال
352 جواد صفری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250489 09181938578 فعال
353 حسن صفری امورثبتی 3103140678 09186034331 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
354 وجیه اله صفری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570139 09183646165 مرخصی
355 سهيل صلح دوست راه وساختمان 3102410644 09125050966 فعال
356 محمد رضا ضيغمي راه وساختمان 3101410140 09183622019 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
357 عليرضا طالب نژاد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570085 09189588096 فعال
358 علیرضا طالبی راه وساختمان 3101410411 09181612716 فعال
359 اکرم طالبی چقاسیاهی آمار 3101030412 09188491773 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
360 سيد سعيد طاهايي بيدگلي راه وساختمان 3101410200 09183616272 فعال
361 حسين طاهري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570032 09183481506 مرخصی
362 لطف اله طاهري مجد اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210016 09183632654 فعال
363 سعید طاهری تعيين نفقه 3103330584 09183480067 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
364 علی اصغر طاهری آزاد برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250478 09126995328 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
365 عليرضا طلايي حسابداري وحسابرسي 3101370280 09188629059 فعال
366 فاضل طهماسبي زاده تعيين نفقه 3101330226 09183641073 فعال
367 حسينعلي عابدي حوادث ناشی ازکار 3101380116 09123983899 فعال
368 محمود عابدي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250228 09183611070 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
369 حميدرضا عابديان کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570281 09183641983 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
370 احمد عابدینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210528 09183621547 فعال
371 علي عاجلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570282 09188490232 فعال
372 ابوالحسن عاليخاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3109570063 09183636013 فعال
373 حشمت الله عباسي راه وساختمان 3109410283 09181624036 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
374 مهدي عباسي راه وساختمان 3105410646 09127234712 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
375 احمدرضا عباسي فر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570064 09181611373 فعال
376 احمد عباسی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570416 09122561179 فعال
377 امیرحسین عباسی حسابداري وحسابرسي 3104370458 09128430577 فعال
378 جعفر عباسی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570645 09188661937 فعال
379 طاهره عباسی امورثبتی 3103140413 09183626796 مرخصی
380 علی عباسی نساجي ورنگرزي 3101720375 09183629434 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
381 محسن عباسی تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3102320585 09188642457 فعال
382 محمود عباسی راه وساختمان 3104410414 09181651151 فعال
383 امیر حسین عبد العظیمی راه وساختمان 3102410512 09129436500 فعال
384 علیرضا عبدالرحیمی حسابداري وحسابرسي 3101370347 09122178268 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
385 محمدرضا عبدالمحمدی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740586 09183655864 فعال
386 پيام عبداله پور کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570229 09183651318 فعال
387 محمد حسین عبدی امورثبتی 3105140647 09188627328 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
388 نوراله عبدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3105570587 09188632964 فعال
389 کريم عتابي راه وساختمان 3101410050 09183610528 فعال
390 ناصر عربلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570141 09183640648 فعال
391 جواد عزيز اوقلي حوادث ناشی ازکار 3106380648 09129287281 فعال
392 علي رضا عزيزي برنامه ریزی شهری 3101260649 09183626613 فعال
393 سعید عزیزی امور انرژی هسته ای 3105120588 09181602867 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
394 محمدحسین عزیزی امورثبتی 3101140589 09181605138 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
395 مجید عسکری فرد راه وساختمان 3103410529 09188653068 فعال
396 اسدالله عسگری اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210009 09181617541 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
397 جهانگیر عسگری راه وساختمان 3103410418 09123761296 فعال
398 سعید عسگری حوادث ناشی ازکار 3101380417 09183637831 فعال
399 جمال عشمیدیان نژاد راه وساختمان 3109410376 09183610381 فعال
400 رضا عظيمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570201 09183639484 فعال
401 مرسده عظیمی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3108550377 09122564134 فعال
402 مهدی عظیمی تعيين نفقه 3101330378 09188610585 فعال
403 حسين عقيلي گواري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570202 09183638779 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
404 محمد صابر عقيلي گواري حسابداري وحسابرسي 3101370051 09183626259 مرخصی
405 عباس عقیقی طالع تعيين نفقه 3104330591 09183602335 فعال
406 سيد باقر علوي حسابداري وحسابرسي 3112370052 09188665915 فعال
407 منصور علي آبادي فراهاني راه وساختمان 3101400165 09183611591 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
408 مسلم علي مرداني راه وساختمان 3106410322 09126136334 فعال
409 مريم عليجاني تعيين نفقه 3101330680 09188644068 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
410 حسن علی محمدی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3103250540 09183611458 فعال
411 مهران علی نژاد حوادث ناشی ازکار 3108380479 09125249102 فعال
412 مهدی علی همتی حسابداري وحسابرسي 3107370459 09124053638 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
413 مسعود عيوضي راه وساختمان 3102410650 09196561790 فعال
414 عادل غدیری کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570480 09183637043 فعال
415 حسن غرابی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250545 09122055057 فعال
416 صدیقه سادات غروی قلعه امورثبتی 3101140592 09188496234 فعال
417 کیوان غزنوی راد دامپروری ودامپزشکی 3110400284 9183616827 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
418 احمد غلامی معادن 3101620491 09188483914 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
419 اصلان غلامی راه وساختمان 3105410593 09188626538 فعال
420 رضا غلامی صنایع نفت 3101490594 09183611537 فعال
421 وحید غلامی دامپروری ودامپزشکی 3103400490 09188661857 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
422 پوران غلامی حوادث ناشی ازکار 3101380419 09183621310 فعال
423 ابوالفضل غلامی مهرآبادی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570492 09183609778 فعال
424 حمیدرضا غیابی حسابداري وحسابرسي 3105370480 09188613568 فعال
425 محسن غیاثی تأسيسات ساختماني 3113300420 09183693024 فعال
426 حسين فارسيجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570302 09181616615 فعال
427 مهدي فتحعلي حسابداري وحسابرسي 3101370027 09128024996 مرخصی
428 اسداله فتحي هفشجاني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570033 09181615144 فعال
429 مهدی فتحی تأسيسات ساختماني 3101300166 09188613654 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
430 مصطفی فتوح حوادث ناشی ازکار 3102380651 09122567362 فعال
431 جعفر فخرائی دامپروری ودامپزشکی 3101400482 09183607157 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
432 علي اكبر فدائي برنامه ریزی شهری 3103260681 09188666709 فعال
433 سعید فدائی راه وساختمان 3102410530 09124224028 فعال
434 ابوالفضل فراهاني راه وساختمان 3104410652 09183635321 فعال
435 ابوالقاسم فراهاني اموربازرگاني 3101130286 09181617043 فعال
436 عباس فراهاني راه وساختمان 3105410654 09188628245 فعال
437 علي فراهاني راه وساختمان 3101410134 09181617424 فعال
438 غلامحسين فراهاني حوادث ناشی ازکار 3101380285 09183612870 فعال
439 محمد فراهاني راه وساختمان 3104410653 09190259571 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
440 فائزه فراهانی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740513 09383987883 فعال
441 علي رضا فرجي تأسيسات ساختماني 3103300683 09180075363 فعال
442 علي ماشااله فرجي تعيين نفقه 3106330682 9183616163 فعال
443 مجید فرجی حوادث ناشی ازکار 3101380531 09183601596 فعال
444 محمد رضا فرجی دامپروری ودامپزشکی 3101400287 09188638002 فعال
445 محمدناصر فرجی زبانهای خارجی 3101420595 09186005313 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
446 سجاد فرخي حوادث ناشی ازکار 3106380684 9189685020 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
447 محمود فرزان مهندسي ترافيک 3101690167 09166620207 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
448 عليرضا فرشيدپور حسابداري وحسابرسي 3101370203 09188610003 فعال
449 حسن فرهمند پور راه وساختمان 3101410289 09183611800 مرخصی
450 مرتضي فروتن تعيين نفقه 3104330685 09188641192 فعال
451 رضا فروزان راه وساختمان 3108410288 09121555029 فعال
452 محمود فریدونی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250669 09188620169 فعال
453 امين فضلي تعيين نفقه 3103330686 09187652148 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
454 ناصر فلاحي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250187 09121556268 فعال
455 حميدرضا فياضي پور حوادث ناشی ازکار 3108380230 09123551157 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
456 ابوالفضل فیروزی راه وساختمان 3101410349 09128386062 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
457 حسن فیروزی مهر راه وساختمان 3103410532 09183611242 فعال
458 محمود فیض راه وساختمان 3109410422 09188624116 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
459 مهدي قابضي راه وساختمان 3105410655 09188624195 فعال
460 مجتبي قادري راه وساختمان 3101410044 09188639453 فعال
461 محمدرضا قارون تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت 3101320007 09123115365 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
462 علی قاسمی درزی حوادث ناشی ازکار 3101380142 09370884110 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
463 حميد قاضي سعيدي موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640100 09124595112 فعال
464 علي اصغر قانع مهندسي آب 3101670231 09127956736 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
465 علي قرباني راه وساختمان ونقشه برداری 3101410290 09181611045 فعال
466 بهزاد قربانی تعيين نفقه 3106330596 09197218447 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
467 حسن قربانی حسابداري وحسابرسي 3101370482 09188633822 فعال
468 حامد قربانی ندر آبادی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102410350 09123480749 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
469 رحمانعلی قره باغی صنایع چوب 3101460204 09183642440 فعال
470 احمد قره بيگلو کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570323 09121556653 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
471 محمد باقر قلعی راه وساختمان 3101410483 09181618010 فعال
472 غلامعلي قلمي تأسيسات ساختماني 3101300291 09188628727 فعال
473 مجتبی قلندر کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570537 09183611226 فعال
474 علیرضا قلیچ‌خانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570351 09127565385 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
475 مهدی قمی راه وساختمان 3105410597 09188616315 فعال
476 محمد قناتی راه وساختمان 3105410598 09181615079 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
477 محمد تقي قنبري حسابداري وحسابرسي 3101370017 09181615304 فعال
478 مجید قهقائی نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370514 09183615170 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
479 مهدی لاهوتی دامپروری ودامپزشکی 3108400461 09127566430 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
480 سعید لطفی دامپروری ودامپزشکی 3101400462 09181617641 فعال
481 موسي مؤمني راه وساختمان 3101410071 09188621577 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
482 شهرام مؤمني عراقي راه وساختمان 3101410145 09183616956 مرخصی
483 ابراهیم مؤمنی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570484 09183689782 مرخصی
484 مهدی مؤمنی راه وساختمان 3112410483 09188612042 فعال
485 وحید مؤمنی راه وساختمان 3101410438 09183615836 فعال
486 محمد مهدی مجیدی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740657 09181616056 مرخصی
487 محمد رضا محبي راه وساختمان 3101410104 09123198514 فعال
488 جواد محرابی دامپروری ودامپزشکی 3110400352 09181623790 فعال
489 حمید محسنی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3102250516 09121553207 فعال
490 حمید رضا محمد زمانخان اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210517 09122280128 فعال
491 محمد محمد طالبی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240497 09188606438 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
492 جواد محمدي نيکو امنيت عمومي 3101080147 09181613984 فعال
493 حجت محمدی حسابداري وحسابرسي 3102370542 09127553276 فعال
494 حسین محمدی راه وساختمان 3101410519 09181615704 فعال
495 عبدالمجید محمدی برق، الکترونيک ومخابرات 3101240463 09188640384 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
496 مسعود محمدی راه وساختمان 3109410464 09183614108 مرخصی
497 مصطفی محمدی کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550518 09124052410 فعال
498 مسعود محمودی اموربازرگاني 3101130485 09183619175 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
499 احمدرضا مختاری حوادث ناشی ازکار 3101380294 09121898513 فعال
500 کیوان مختاری مهندسي آب 3106670353 09188650235 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
501 جواد مختاری پور تأسيسات ساختماني 3114300428 09121562071 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
502 میثم مداحی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210602 09186975359 فعال
503 مهدي مدرسي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250325 09124258339 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
504 حميد مدني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570068 09123606518 فعال
505 عباس مرادلی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3108250429 09181617998 فعال
506 حجت اله مرادی راه وساختمان 3104410430 09183671431 فعال
507 راضیه مرادی زبانهای خارجی 3101420658 09183698105 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
508 مجتبی مرادی مهندسي آب 3101670465 09188630879 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
509 حسین مرادی خانی آبادی راه وساختمان 3112410069 09187660386 فعال
510 مسعود مرادی زاده دلاکان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550293 09188616105 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
511 غلامرضا مرادی نهاوندی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210603 09183687506 فعال
512 امیر مرادی نژاد مهندسي آب 3101670543 09188630923 فعال
513 احمد مرداني راه وساختمان 3113410205 09188669289 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
514 سيدتاج الدين مرسلي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570034 09181615329 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
515 علی مسن آبادی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3104740604 09183628532 مرخصی
516 سعیدرضا مسیحا دامپروری ودامپزشکی 3112400105 09188650659 فعال
517 محمد مشهدی امورثبتی 3103140544 09183654490 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
518 مسعود مشيدي راه وساختمان 3109410170 09183610371 فعال
519 ایرج مشيريان دزفوليان مواد(فلزات) 3101730326 09188636378 فعال
520 جواد مصطفوي مواد(فلزات) 3101730171 09181617169 فعال
521 محمد مصطفوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250018 09181613310 فعال
522 علی مصلح آبادی راه وساختمان 3103410432 09183614604 فعال
523 احمد مطهري منش امورحمل ونقل (ترابري) 3101150235 09183673622 فعال
524 احمد مطيعي امورثبتی 3101070070 09188608639 مرخصی
525 حمید مظاهری راه وساختمان 3104410433 09188612960 فعال
526 پگاه مظفري ابنیه وآثار تاریخی 3101040659 9183631712 فعال
527 فرهاد معماری فرد مهندسي آب 3108670172 09121544970 فعال
528 جمشيد مقدسي راه وساختمان ونقشه برداری 3101740144 09183611907 فعال
529 سعید ملا اسماعیلی حسابداري وحسابرسي 3101370354 09128618878 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
530 غلامرضا ملک نیا دامپروری ودامپزشکی 3104400123 09181650288 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
531 رحمن ملکی راه وساختمان 3101410520 09185289626 فعال
532 عليرضا منتصري کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570106 09188613875 فعال
533 حسين منصوري تعيين نفقه 3106330295 09188667424 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
534 غلامحسين منصوري راه وساختمان ونقشه برداری 3106410072 09181664116 فعال
535 رضا منصوری الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3101070498 09134128991 فعال
536 مسعود منصوری راه وساختمان 3105410660 09188481201 فعال
537 حسین منصوری یاراحمدی دامپروری ودامپزشکی 3101400435 09122550436 فعال
538 سيد جواد مهاجراني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570005 09181613934 فعال
539 سید پرویز مهاجرانی امورثبتی 3101140146 09183613869 فعال
540 قاسم مهانپور حسابداري وحسابرسي 3101370238 09183612908 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
541 محمد مهدوی راه وساختمان 3104410436 09183613517 فعال
542 یزدان مهدی آبادی برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250175 09188310047 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
543 حمیدرضا مهرآبادی راه وساختمان 3110410437 09183610437 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
544 عباس مهرآبادی مهندسی پزشکی،لوازم و تجهیزات پزشکی 3101680605 09183632714 فعال
545 احمد مهرابي نساجي ورنگرزي 3108720239 09125374825 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
546 محمد مهربخش بیمه 3102270661 9121436964 فعال
547 کيهان مهرنيا تأسيسات ساختماني 3101300327 09181623058 فعال
548 رسول مهري راه وساختمان 3103410206 09183633726 فعال
549 مجید موزونی برنامه ریزی شهری 3101260173 09183627902 فعال
550 سيد نبي موسوي حسابداري وحسابرسي 3101370237 09183644338 فعال
551 سید محمد موسوي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250174 09188480383 فعال
552 سيدحسين موسوي زاده کشاورزی ومنابع طبیعی 3110570087 09183626780 فعال
553 سيد علي ميرائي آشتياني امورثبتی 3104140662 9183643159 فعال
554 حسين ميراحمدي عراقي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570088 09188619076 فعال
555 سيدعيسي ميرمحمودي صنايع گازوگازرساني 3101480241 09183610392 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
556 جلال الدين میرآخورلی راه وساختمان 3101410073 09122978932 فعال
557 فاطمه میرزا بیگی دامپروری ودامپزشکی 3103400534 09183659843 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
558 عليرضا میرزائی حسابداري وحسابرسي 3103370606 09183658646 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
559 محمود رضا میرزائی راه وساختمان 3110410381 09183630761 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
560 حسن میرزاخانی حسابداري وحسابرسي 3101370355 09183614432 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
561 مریم السادات میرشفیعی ثبت شرکت ها وعلائم تجاري واختراعات 3101350485 09183638941 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
562 سید محمد علی میرعظیم راه وساختمان 3101410545 09181622606 فعال
563 سیدمحمد میرهاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3107570356 09122551866 فعال
564 نورا نادري تعيين نفقه 3102330689 09120566538 فعال
565 پيمان نادري راه وساختمان 3101410176 09183612591 انتقال موقت
566 مهدي نادري نورعيني تأسيسات ساختماني 3101300663 09128840868 فعال
567 هادی نجاری حسابداري وحسابرسي 3101370486 09196837309 فعال
568 علي اکبر نجفي اموراداري واستخدامي 3101110328 09188628468 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
569 غلامرضا نجفی راه وساختمان 3109410298 09188631086 فعال
570 بهروز نجمي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570074 09181611259 غیرفعال
571 مجتبي نخعي کامپیوتروفناوری اطلاعات 3101550297 09181615772 فعال
572 اکرم نریمان کامپیوتروفناوری اطلاعات 3102550607 09124556824 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
573 محمود نصيري راه وساختمان 3106410037 09181658005 فعال
574 مهدي نصيري حسابداري وحسابرسي 3101370025 09188613346 فعال
575 سعید نصیری حسابداري وحسابرسي 3101370357 9129617048 فعال
576 امين نظام آبادي حوادث ناشی ازکار 3106380664 09183687749 فعال
577 ابراهیم نظام آبادی حسابداري وحسابرسي 3101370521 09188623770 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
578 مجید نظری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3108740466 09122560172 فعال
579 عنايت اله نظم آبادي تأسيسات ساختماني 3101300242 09181616884 فعال
580 حمید نظیری آستانه ابنیه وآثار تاریخی 3101040358 09188635487 فعال
581 مجید نعیمی حسابداري وحسابرسي 3101370499 09183681190 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
582 مریم نعیمی امورثبتی 3101140439 09122881315 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
583 حمیدرضا نوازنی برنامه ریزی شهری 3101260359 09183639686 فعال
584 مصطفي نورائي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250107 09188621733 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
585 حسين نورايي پور امنيت عمومي 3101080148 09188493017 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
586 منصور نورمحمدي اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210690 09183621266 فعال
587 منصور نوروز عیدیان برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250535 09188622548 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
588 عليرضا نوري حسابداري وحسابرسي 3101370329 09183689590 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
589 غلامرضا نوري راه وساختمان 3101410117 09181616583 فعال
590 نورا نوریان تعيين نفقه 3101330608 09183677632 فعال
591 شاهين نويدي راه وساختمان ونقشه برداری 3101410119 09188621619 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
592 محمد نیکوئی تأسيسات ساختماني 3108300440 09123552739 فعال
593 محمد هاشمي اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3103210666 09181604670 فعال
594 سيد روزبه هاشمي دهکردي برق، الکترونيک ومخابرات 3101240301 09129313822 فعال
595 سيد مسعود هاشمي طباطبائي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570124 09181621249 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
596 سید حمید هاشمی راه وساختمان 3101410441 09126177516 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
597 سید صمد هاشمی حسابداري وحسابرسي 3103370487 09183667280 فعال
598 سید محمد هاشمی برنامه ریزی شهری 3102260665 09128552330 فعال
599 محمدهاشم هاشمی موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3101640609 09183636715 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
600 مصطفي هاشمی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570300 09133114164 فعال
601 حسن هدایتی مهندسي آب 3113670190 09186432388 فعال
602 نويد هوشنگي نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740667 09147379397 فعال
603 محمد شريف واشقاني فراهاني مهندسي آب 3110670299 09121764671 فعال
604 مهدی وجگانی کشاورزی ومنابع طبیعی 3113570467 09131637646 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
605 مريم وفائي تعيين نفقه 3101330691 09183679759 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
606 ناصر وفائي فرد کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570108 09188618312 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
607 محمد وکیلی مهندسي آب 3101670536 09126780998 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
608 مهدی وکیلی راه وساختمان 3107410382 09195685505 فعال
609 آرش پارسايي الکتروشیمی و پتروشیمی وفرآوردههای شیمیایی 3109070125 09122716896 فعال
610 محمد پاک نيا برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250182 09181612698 فعال
611 حمید رضا پرستار کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570093 09376871665 فعال
612 علي اکبر پروانه رو راه وساختمان 3104410042 09181651949 فعال
613 مريم پروانه رو حسابداري وحسابرسي 3101370046 09122392466 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
614 فردین پرورش برق، الکترونيک ومخابرات 3101240446 09163671966 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
615 مصطفی پروین نقشه برداری واطلاعات مکانی 3103740560 09185256305 مرخصی
616 علی پریدری نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740561 09183623486 مشغول به کار
617 محمد رضا پور اسلامي حسابداري وحسابرسي 3101370047 09181622982 فعال
618 راشين پور متين کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570155 09183481393 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
619 امين اله پورامين امنيت عمومي 3101080133 09188630610 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
620 حمید پورمند راه وساختمان 3103410473 09183667972 فعال
621 شاهین پورمند صنايع گازوگازرساني 3103480474 09183666034 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
622 محمدرضا پویافرد دامپروری ودامپزشکی 3101400094 09123181709 فعال
623 طاهره پیراسته موادغذايي و مسموميت هاي ناشي از آن 3102640618 09124550339 فعال
624 عباس چاپاری راه وساختمان 3101410504 09188644535 فعال
625 حميدرضا چراغي حوادث ناشی ازکار 3106380624 09188481130 فعال
626 علی چوگری امورثبتی 3103140538 09183658591 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
627 مريم چگيني علي آبادي تعيين نفقه 3101330677 09182157320 فعال
628 داود چگینی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3102210564 09188648378 فعال
629 روح الله کارخانه راه وساختمان 3101410066 09183636003 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
630 هدايت کارگر شورکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570232 09124552170 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
631 مرتضي کاشی برنامه ریزی شهری 3101260687 09186951565 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
632 محمد کاظم تأسيسات ساختماني 3101300423 09188629532 فعال
633 عباس کاظمی حوادث ناشی ازکار 3103380493 09188636722 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
634 محمدرضا کام بخش مهندسي آب 3108670188 09122564600 فعال
635 اطهر کاوه کشاورزی ومنابع طبیعی 3102570494 09128554331 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
636 محمداسماعیل کاوه مهندسي آب 3108670460 09122550480 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
637 حميدرضا کتانفروش کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570101 09183680382 مرخصی
638 منصور کرامتی نژاد حوادث ناشی ازکار 3106380656 09183499857 فعال
639 علی کرمی راه وساختمان 3104410425 09188664428 فعال
640 محمد علی کرمی راه وساختمان 3109410424 09188629763 فعال
641 داود کريمي راه وساختمان 3101410168 09188611469 فعال
642 مجيد کريمي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250023 09181621510 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
643 منظر کريمي تعيين نفقه 3101330233 09183610427 فعال
644 هومن کريمي بخش کشاورزی ومنابع طبیعی 3108570102 09123551243 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
645 رضا کريمي کيا حوادث ناشی ازکار 3101380324 09123069354 فعال
646 شاهین کریمی راه وساختمان 3109410426 09123220410 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
647 محسن کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3102740599 09364091939 فعال
648 مصطفی کریمی نقشه برداری واطلاعات مکانی 3101740600 09188646452 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
649 مهدی کریمی تبریزی حسابداري وحسابرسي 3101370515 09183611917 فعال
650 منصور کماسی مهندسي محيط زيست 3101700484 09188605927 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
651 غلامرضا کمالي حسابداري وحسابرسي 3101370234 09188492607 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
652 عباس کمانکش تعيين نفقه 3101330688 09120941696 فعال
653 محمود کهنسال کفشگری حسابداري وحسابرسي 3101370495 09126766718 فعال
654 محمدفرزاد کوه داني کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570103 09188631849 فعال
655 احمدرضا کوچکي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570067 09123516400 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
656 فاطمه کیخائی مهندسي آب 3101670533 09123982955 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
657 سعيد گازراني راه وساختمان 3101410036 09188622363 فعال
658 علی گل تپه راه وساختمان 3114410496 09121554318 فعال
659 مرجان گل کار ابنیه وآثار تاریخی 3102040601 09122472712 فعال
660 داود گلخندان تأسيسات ساختماني 3104300427 09188663216 فعال
661 کوروش گلزار دامپروری ودامپزشکی 3101400541 09183686930 فعال
662 اکبر گندمکار قالهر کشاورزی ومنابع طبیعی 3106570189 09188615939 فعال
663 عباس یاراحمدی اموروسایط نقلیه موتوری زمينی 3101210668 9189621983 فعال
664 علي یارمحمدی کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570149 09188613255 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
665 افشین یاوری برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250500 09188612470 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
666 هادی یزدی حسابداري وحسابرسي 3101370501 09188611535 فعال
667 علیرضا یساولی حسابداري وحسابرسي 3112370468 09183642694 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
668 مجيد یعقوبي معادن 3101620243 09123251668 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
669 محمد یوسفي برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات 3101250177 09021311177 غیر فعال-عدم تمدید پروانه
670 يوسف یوسفي کشاورزی ومنابع طبیعی 3101570109 09183616866 مرخصی