اسامی نامزدهای عضویت در شورای عالی به تفکیک استان و به ترتیب حروف الفبا

مجمع عمومی سال ۱۴۰۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی(نوبت اول)

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون می رساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ رأس ساعت ۱۷ به صورت مجازی برگزار می شود.

کارشناسان محترم پس از دریافت پیامک مربوطه در مورخه مذکور، از چگونگی اعلام حضور در جلسه مجازی مطلع خواهند شد.

*درصورت به حد نصاب نرسیدن، نوبت دوم جلسه روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ برگزار خواهد شد*

جدول اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دورۀ شورای عالی

اسامی نهایی کاندیداهای عضویت در شورای عالی، دوره پنجم از استان مرکزی:
۱- شاهین کریمی (راه و ساختمان)
۲-حمید مدنی (کشاورزی و منابع طبیعی)
۳-محمد مهدوی (راه و ساختمان)

زمان انتخابات: روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۸ الی ۱۸ به صورت حضوری

مکان: متعاقباً اعلام می گردد.

در خصوص مجامع عمومی کانون ها و بودجه آنها

ثبت نام بیمه تکمیل درمان(طرح خانواده بیمه کارافرین)

کانون کارشناسان استان در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد در خصوص درمان تکمیلی و … اعضای محترم کانون با یکی از شرکتهای بیمه اقدام نماید؛ و این امر منوط به استقبال کارشناسان متقاضی به تعداد قابل قبول برای عقد قرارداد گروهی با شرکت بیمه مربوطه میباشد؛ لذا جهت اطلاع از تعداد متقاضیان و امکان برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم میباشد، کارشناسان متقاضی؛ آمادگی خود را (جهت ثبت نام و اعلام طرح انتخابی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک کانون (۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱) اعلام نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد