اعلام تاریخ برگزاری انتخابات دوره پنجم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

انتخابات شورای عالی، دوره پنجم؛ در روز جمعه ششم اسفندماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

درخصوص آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰

تمدید اعتبار پروانه کارشناسی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

مراحل انجام تمدید اعتبار پروانه کارشناسی

۱-مراجعه به قسمت “امور مالی” کانون و اخذ معرفی نامه برای حوزه مالیاتی( جهت گرفتن مفاصا حساب مالیاتی سال ۹۸ یا ۹۹) صادر شده در سال ۱۴۰۰.

۲-مراجعه به سایت expert.adliran.ir و یا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جهت پرداخت وجه نقش تمبر تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-واریز حق عضویت کانون به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۴۰۷۳۳۰۶۲۱ نزد بانک تجارت به نام کانون و یا از طریق کارتخوان مستقر در کانون.

۴-مراجعه به قسمت “امور کارشناسان” و ارائه مدارک فوق الذکر به همراه پروانه کارشناسی.

ایام الله پربرکت دهه فجر مبارک باد

بخشنامه حق عضویت تمدید پروانه سالانه کارشناسان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲