توزیع کتاب کانون

کتاب کانون

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون می‌رساند، کتاب جدید مشخصات کارشناسان رسمی دادگستری، در دفتر کانون توزیع می‌شود. علاقمندان می‌توانند مراجعه و دریافت نمایند.

کمیسیون آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
آمار بازديد