هیئت مدیره

در این صفحه آخرین ترکیب هیئت مدیره و بازرسان منعکس و سوابق تغییرات بروزرسانی میشود.

اعضاء فعلی

نام و نام خانوادگی سمت عکس
محمودرضا شجاعی‌زاده رئیس
محمد سلیمانی نایب رئیس  soleymani
فرهاد سحرخیز مسئول مالی  saharkhiz
عزت‌اله شفقت عضو اصلی shafaghat
حمیدرضا کتانفروش منشی  katanforush
علی صفدر خلیلی دادستان انتظامی  
ولی اله اسدی بازرس asadi
سیدحسن خدامی بازرس
محمدرضا اشتری تواندشتی عضو علی‌البدل  ashtary
سید احسان اله شفیعی عضو علی‌البدل  Shafiei
مصطفی رضائی بازرس علی‌البدل  rezaee

سوابق

از آذر ۹۱ تا بهمن ۹۳

مهدی سیفی – رئیس هیئت مدیره
محمودرضا شجاعی زاده – نایب رئیس
محمد مصطفوی – عضو
احمدرضا اسلامی بیدگلی – عضو
سید مسعود هاشمی طباطبائی – عضو
عزت اله شفقت – دادستان انتظامی
ولی اله اسدی – بازرس
سید حسن خدامی – بازرس
حسن شریفی – عضو علی‌البدل
کریم عتابی – بازرس علی‌البدل

از ابتدای دوره دوم تا آذر ۹۱

محمد مصطفوی – رئیس هیئت مدیره
محمودرضا شجاعی زاده – نایب رئیس
مهدی سیفی- عضو
احمدرضا اسلامی بیدگلی – عضو
سهیلا اکبرآبادی بزچلویی – عضو
عزت اله شفقت – دادستان انتظامی
ولی اله اسدی – بازرس
سید حسن خدامی – بازرس
حسن شریفی – عضو علی‌البدل
سید مسعود هاشمی طباطبائی – عضو علی‌البدل
کریم عتابی – بازرس علی‌البدل

دوره اول (۸۵ الی ۸۹)

مهدی سیفی – رئیس هیئت مدیره
محمدرضا قارون – نایب رئیس
عزت‌اله شفقت – مسئول امور مالی
سیدحسن خدامی – منشی
مصطفی بلالی – عضو
اسدالله عسگری – عضو علی‌البدل
سهیلا اکبرآبادی – بازرس
محسن خلیلی – بازرس
احمد مهبد – دادستان انتظامی

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد