بایگانی موضوعی ‘آمار بازديد’

آمار بازدید سال ۹۴

۱- آمار بازدید سال ۹۴ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem94

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۳ ۹۴۲۶۸ ۲۸۱۰۷۷ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۴ ۱۸۶۱۰ ۳۷۱۷۳
تا پایان سال ۹۴ ۱۱۲۸۷۸ ۳۱۸۲۵۰

آمار بازدید سال ۹۳

۱- آمار بازدید سال ۹۳ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem93

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۲ ۷۰۵۷۷ ۲۳۵۲۸۱ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۳ ۲۳۶۹۱ ۴۵۷۹۶
تا پایان سال ۹۳ ۹۴۲۶۸ ۲۸۱۰۷۷

آمار بازدید سال ۹۲

۱- آمار بازدید سال ۹۲ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem92

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۱ ۴۲۲۴۱ ۱۴۶۳۲۱ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۲ ۲۸۳۳۶ ۸۸۹۶۰
تا پایان سال ۹۲ ۷۰۵۷۷ ۲۳۵۲۸۱

 

آمار بازدید سال ۹۱

۱- آمار بازدید سال ۹۱ با استفاده از google analytics:

ga-iaoem91

۲- محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۹۰ ۱۷۴۲۳ ۶۴۹۴۴ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۱ ۲۴۸۱۸ ۸۱۳۷۷
تا پایان سال ۹۱ ۴۲۲۴۱ ۱۴۶۳۲۱

 

آمار بازدید سال ۹۰

بدون شک انتشار آمار بازدید، برای بازدید کنندگان معمولی (آماتور) چندان معنی و جذابیتی ندارد! اما کاربران حرفه‌ای اینترنت بدان توجه بیشتری دارند، از آن استفاده می‌کنند و معمولا منتظر انتشارش هستند. البته صرفا انتشار و نیم‌نگاه به آمار بازدید چندان سودی ندارد بلکه مدیران سایتها و پایگاههای اطلاع‌رسانی باید به تحلیل نتایج آن پرداخته و در نتیجه تغییرات لازم در مکانیزمهای اطلاع‌رسانی را اعمال نمایند که این مهم معمولا کمتر انجام می‌شود.

در پی انتشار اولین آمار بازدید از این پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی، اینک توجه شما بازدید کنندگان محترم را به آمار بازدید سال ۹۰ جلب می‌نمایم. بدیهی است که مرجع مورد استفاده برای آمار بازدید، کماکان آمارگیر گوگل  google analytics میباشد که در اعتبار آن کمتر کسی تشکیک وارد کرده است!

آمار بازدید سال 90

محتوای جدول زیر با استفاده از اطلاعات تصویر فوق و  جدول قبلی و به صورت تجمعی تهیه شده است:

Visits Pageviews توضیحات
تا پایان سال ۸۹ ۶۰۷ ۳۶۷۷ آمار تجمعی قبلی
سال ۹۰ ۱۶۸۱۶ ۶۱۲۶۷
تا پایان سال ۹۰ ۱۷۴۲۳ ۶۴۹۴۴

بد نیست اضافه کنم که همچنین، بموازات سایت اینترنتی، از زمان راه اندازی سیستم پیامک اینترنتی کانون تا پایان سال ۹۰ از طریق این سیستم (که نمونه‌ گزارشی در  مورد آن قبلا منتشر شده)، تعداد  ۹۳۵۲ پیامک ارسال و ۱۸۴ پیامک دریافت شده است.

نویسنده: عباس خسروبیگی