بررسی صحت و علت سیستم پیامک!

قطعا تکنولوژی ابزارهای مناسب کنترلی را در اختیار دارد و می‌گذارد. اما بررسی صحت عملکرد سیستم و یافتن علت اشکالات موجود مفید فایده است و مانع از تکرار بروز خطا خواهد شد.

لوگوی سیستم پیامک

از زمان راه‌اندازی سیستم پیامک اینترنتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی تا کنون، ۶ بار پیامک گروهی به کلیه کارشناسان عضو کانون ارسال کرده‌ایم. گزارشات سیستم نشان میدهد که ۹۶.۶ و ۹۵.۳ و ۹۴.۶ و ۹۵.۹ و ۹۱.۵ و نهایتا ۹۳.۷ درصد پیامکهای ارسالی به گوشی گیرندگان رسیده است. بر اساس گزارش سیستم (که نمونه آن در شکل زیر آمده)، ۲ پیغام گروهی اخیر که در خصوص جلسه مجمع عمومی بوده، به ترتیب به ۲۵ و ۱۸ گوشی “نرسیده” است.

گزارش وضعیت پیامکهای ارسالی

همانگونه که در خبر مربوط به راه‌اندازی سیستم پیامک اینترنتی کانون عنوان شده، این سیستم قابلیت دریافت پیامک را نیز داراست و تا کنون ۲۱ پیامک توسط آن دریافت شده است.

با توجه به بالا بودن ضریب نفوذ موبایل و اینکه کانون در نظر دارد از سیستم پیامک اینترنتی بعنوان کانال اصلی اطلاع‌رسانی به کارشناسان عضو در کنار سایت اینترنتی استفاده کند، برای ما اهمیت داشته و دارد که بدانیم پیامکهای ارسالی به هدف رسیده‌اند یا نه و اگر نه، چرا؟ لذا در بند ۴ خبر مربوط به کنترل صحت اطلاعات از عزیزان خواسته شده بود که در صورت عدم دریافت پیامک، موضوع را پیگیری نمایند که متاسفانه خبری نشد. به عبارت دیگر کسی اطلاع نداد که پیامکها را دریافت نمیکند.

اینک با توجه به اهمیت جلسه مجمع عمومی، برخی عنوان کرده‌اند که خبر را از طریق پیامک دریافت نکرده و از دیگران شنیده‌اند. در ساعت ۹ صبح فردا، مجددا پیامکی با محتوای اطلاع‌رسانی در خصوص مجمع عمومی ارسال خواهد شد. همچنین در این پیامک از دریافت کنندگان خواسته شده که به آن پاسخ دهند تا صحت عملکرد سیستم کنترل شده و موارد خطا بررسی شوند. بدیهی است که علت عدم دریافت پیامک توسط برخی مخاطبین، قابل بررسی و کنکاش است.

لطفا به پاسخ دادن به پیامکی که دریافت می‌کنید، اهمیت دهید. ممنون

نویسنده: عباس خسروبیگی