بایگانی موضوعی ‘آموزش’

تاریخ آزمون عملی و تئوری کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در امور کشاورزی

 

 

 

دریافت پیشنهادهای آموزشی هیئت رئیسه ها

برگزاری دوره تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

برگزاری دوره آموزشی ” قوانین مربوط به اراضی ملی و اصلاحات ارضی” رشته کشاورزی

 

ضمناً مهلت ثبت نام تا پایان ساعت اداری(۱۴:۰۰) میباشد.

دوره های آموزشی کانون : پیشنهادات و انتقادات

کارشناسان محترم می توانند “پیشنهادات و انتقادات” خود را در زمینه دوره های آموزشی و همچنین ارائه راهکار جهت پیشبرد اهداف آموزشی کانون به صورت کتبی یا حضور در جلسات کمیسیون آموزش (سه شنبه هر هفته ساعت۱۶ الی ۱۸ در محل کانون) ارائه نمایند.

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد