بایگانی موضوعی ‘جذب کارشناس’

لینک اعتراض به نتایج آزمون ۱۴۰۰

برای ثبت اعتراض خود به نتیجه آزمون سال ۱۴۰۰ روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اعتراض به نتایج آزمون ۱۴۰۰

درخصوص آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰

*اطلاعیه* تمدید مجدد زمان ثبت نام آزمون کارشناس رسمی سال ۱۴۰۰

تمدید زمان ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰

دفترچۀ راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

داوطلبان محترم آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ برای دریافت دفترچۀ راهنمای ثبت نام آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.hcioe.org/v2/index.php?newsid=84