آرشیو نویسنده

اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مهندس محمدرضا اشتری

برادر عزیز ؛
استاد محترم جناب آقای محمدرضا اشتری کارشناس محترم رسمی دادگستری استان مرکزی
متاسفانه خبر درگذشت پدر عزیزتان و استادی عارف و با تجربه برای همه ما موجب ناراحتی و اندوه فراوان است. مراتب همدردی ما را بپذیرید.
از خداوند متعال برای ایشان رحمت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
روحشان قرین آمرزش الهی.

اعضای هیات مدیره ، کارکنان و کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون کارشناسان استان مرکزی (نوبت دوم) ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی (نوبت دوم)۱۳۹۸/۰۳/۲۹

نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه کانون کارشناسان استان مرکزی(۹۸/۰۳/۲۹)

بدینوسیله به استحضار کارشناسان محترم عضو کانون میرساند:

با توجه به حد نصاب نرسیدن نوبت اول مجمع عمومی سالیانه کانون در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ؛به اطلاع میرساند، نوبت دوم مجمع عمومی سالیانه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۷ در محل سالن فرهنگسرای آئینه واقع در خیابان هپکو شهرک شهید بهشتی فاز یک برگزار خواهد شد.

_ شرکت در این جلسه برای کارشناسان عضو کانون الزامیست.

_ فقط کارشناسانی که پروانه تمدید شده دارند میتوانند در جلسه مجمع عمومی حضور یابند.

مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

به اطلاع کارشناسان محترم عضو کانون میرساند:

نوبت اول جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون روزشنبه ۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۱۶ در محل کانون تشکیل میشود (درصورت به حد نصاب نرسیدن،نوبت دوم جلسه ، روز چهارشنبه (۹۸/۰۳/۲۹) در محل فرهنگسرای آئینه اراک برگزارخواهد شد).

برگزاری جلسه مشترک هیأت مدیره کانون و شرکت تعاونی کانون استان

جلسه مشترک هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی استان مرکزی و شرکت تعاونی کانون استان

(چهارشنبه هشتم خرداد۹۸)

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد