آرشیو نویسنده

اولین کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه راه و ساختمان)

اولین کارگروه تنظیم و استانداردسازی قرارهای کارشناسی (ویژه گروه راه و ساختمان) دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ با حضور جناب آقای قاعد رحمتی رئیس شعبه ۴ حقوقی، اعضای کارگروه ساختمان و دادستان کانون برگزار گردید.

سوالات و کلید آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

با کلیک بر روی گزینۀ « سوالات و کلید آزمون کارشناسی » رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ می توانید به سوالات و کلیدها دسترسی داشته باشید.

صورتجلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

صورتجلسه کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی که مورخ ۹۸/۰۹/۲۵ در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی تشکیل گردید.

هماهنگی کانون استان مرکزی با سرپرستی بانک ملی در خصوص ارائه وام

کارشناسان محترم؛ با توجه به هماهنگی انجام شده توسط کمیته رفاه کانون با سرپرستی بانک ملی، جهت دریافت وام ۵۰۰میلیون ریالی با بهره ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه، درخواست خود را کتباً به کانون ارائه نمایید.

مصوبات جلسه هیئت مدیره با رئیس کل، معاونین دادگاههای عمومی و انقلاب اراک و قضات

مصوبات جلسه هیئت مدیره کانون استان مرکزی با رئیس کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب اراک، معاونین، قضات و مرکز کارشناسان دادگستری با موضوع بررسی پیشنهادات، نقطه نظرات و مسائل مبتلا در خصوص نظریات کارشناسی که مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ تشکیل گردید:(برای وضوح بهتر روی عکس کلیک نمایید)

آموزش
شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد