نرم نرمک میرسد اینک بهار…

 

تصاویر مراسم روز کارشناس ۹۶

محرم آمد و دارد به لب پیغام عاشورا

تو را از جوهر غم آفریدند مرا از ابر نم نم آفریدند برای گریه در سوگ حسین است اگر ماه محرم آفریدند &&&&&&&&&&&&&& محرم آمد و دارد به لب پیغام عاشورا حسین در کربلا با خون نگارد نام  عاشورا حسین با صاحبان زور و زر سازش نمیخواهد حسین بر دشمن دین خدا کرنش نمیخواهد جهان […]

تصاویر منتخب از جلسه مجمع عمومی ۹۶

حضور اعضای هیات مدیره کارشناسان استان مرکز ی در جلسه شورای عالی تهران