بایگانی موضوعی ‘بخشنامه’

ارائه گزارشات کارشناسی به صورت تایپی و بدون خط خوردگی

دستورالعمل تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

نمونه “فرم تیپ گزارش های کارشناسی” به صورت فایل pdf موجود میباشد. tip

دستور العمل شیوه تدوین و ارائه گزارش ها و نظریه های کارشناسی

دستورالعمل شیوه تدوین و ارائه گزارش ها و نظریه های کارشناسی ، ارسالی از شورای عالی کارشناسان به صورت فایل pdf و ضمیمه به صورت winzip قابل مشاهده میباشد :

dastor

zamimeh

درخواست مجدد کارشناسان مهمان و تمدید دوره پس از اتمام دوره یکساله

اقدام کارشناسی بدون اعتبار پروانه به عنوان کارشناس خبره وجاهت قانونی ندارد

شماره حساب سپرده
0216731847003 سیبا به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی جهت واریز حق الزحمه کارشناسی توسط مراجع قضایی
سيستم پيامك
۳۰۰۰۷۶۵۴۳۲۱۵۶۱
شماره سيستم پيامك اينترنتي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد