اعلام تسلیت و همدردی با خانواده محترم مرحوم رحمت اله صفری کارشناس رشته دامپروری و دامپزشکی

اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مهندس میرآخورلی

اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مهندس حسن فرهمندپور

اعلام تسلیت و همدردی با خانواده محترم مرحوم جواد رمضانی کارشناس رشته راه و ساختمان

اِنّا للّه وَ اِنّا اِلَیْهِ راجِعوُن با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی همکار گرامی: آقای مهندس جواد رمضانی کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان را به کلیه همکاران گرامی به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نمائیم. از خداوند بزرگ برای آن سفر کرده غفران واسعه الهی و برای کلیه […]

اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مصطفی بلالی