اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مهندس مهدی سیفی

اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مهندس شهرام مؤمنی عراقی

اعلام تسلیت و همدردی با جناب آقای مهندس مجید جلالی

اعلام تسلیت و همدردی با آقای دکتر احمدرضا عباسی فر

اعلام تسلیت و همدردی با خانواده محترم مرحوم رحمت اله صفری کارشناس رشته دامپروری و دامپزشکی